Registreeritud dokumentide printimine (Print Template)

 
Saate printida eelnevalt registreeritud pilte ja dokumente. Kui registreerite sageli kasutatavate dokumentide mallid, saate neid vajadusel lihtsasti printida.

Dokumentide registreerimine/muutmine

1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Kaug-kasutajaliidese käivitamine
2

Klõpsake avalehel valikut [Settings/Registration]. Kaug-kasutajaliidese kuva
3
Klõpsake valikutel [Printer]  [Print Template].
4
Klõpsake [Add Button].
Nupu seade muutmiseks klõpsake nupu nimel.
Nupu kustutamiseks klõpsake [Delete].
5
Sisestage nupu nimi ja konfigureerige nõutavad seaded.
[Button Name:]
Sisestage nupu nimi, et kuvada <Avakuva>.
[Comment:]
Vajadusel sisestage kirjeldus või märkus.
[File to Print (PDF/JPEG):]
Täpsustage, kas printida PDF- või JPEG-faile.
[Print Immediately After Button Is Pressed]
Valige see, et täita tööd kohe, kui nuppu vajutatakse. Selle seadistusega nuppude puhul kuvatakse märk .
[Settings for Button]
Konfigureerige printimisega seotud seaded nagu koopiate arv ja kahepoolne printimine.
Kui seaded ei ole konfigureeritud, teostatakse printimine vastavalt valikule <Kohand. seaded> valikus <Printer>.
6
Klõpsake [Add].
Prinditavad failid
Registreerida saab maksimaalselt viis dokumenti.
Registreerida saab faile suurusega kuni 48 MB.
Minimaalne tagatud salvestusruum dokumentide registreerimiseks on 4 GB, sh ruum ootel prinditöödele ja turvatud prinditöödele.

Dokumentide printimine

1
Vajutage registreeritud dokumendi nuppu kuval <Avakuva>.
Kui [Print Immediately After Button Is Pressed] on seadistatud, algab printimine kohe.
2
Vajutage nuppu <Alusta printimist>.
Masin alustab printimist.
PDF-faile, millel on parool või mis nõuavad printimiseks parooli sisestamist, ei saa printida.
Printimistöö tühistamiseks vajutage <Tühista printimine>.
9XUH-07X