<Vastuvõtt/edasisaatmine>

Vastuvõtu ja edasisaatmise funktsioonide seadete määramine.

<Väljasta raport>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>
Prindib saatmise/vastuvõtu seadete ja faksiseadete salvestamise üksikasjade loendi.

<Üldseaded>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>
Vastuvõtu ja edasisaatmise funktsioonide ühiste seadete määramine.

<Faksi seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>
Fakside vastuvõtu ja edasisaatmise seadete määramine.
9XUH-0J8