<Skaneeri ja salvesta seaded>

Skannitud originaalide salvestamise ühiste seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Salvesta/muuda lemmikseadeid>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Failide salvestus/juurdepääs>  <Üldseaded>  <Skaneeri ja salvesta seaded>
Saate salvestada sageli kasutatud seaded masina nupu alla, et neid hiljem salvestades kasutada. Võite ka nupule lemmiknime määrata ja kontrollida salvestatud seadeid. Sageli kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine
 Seadete salvestamiseks toimige järgmiselt
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Salvesta/muuda lemmikseadeid>
<Salvesta>, <Nimeta ümber>, <Kustuta>, <Kontrolli sisu> (<M1> kuni <M9>)
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings

<Vaikeseadete muutmine>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Failide salvestus/juurdepääs>  <Üldseaded>  <Skaneeri ja salvesta seaded>
Saate muuta seadeid, mis on salvestatud funktsiooni <Skaneeri ja salvesta> vaikemääranguteks.
 Seadete salvestamiseks toimige järgmiselt
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Vaikeseadete muutmine>
<Salvesta>, <Lähtesta>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
9XUH-0JJ