Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Reguleerige seadme kuupäev/kellaaeg. Need seaded peavad olema õiged, sest kuupäeva/kellaaega kasutatakse näiteks kindlal ajal automaatselt meilisõnumite saatmiseks.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused>  <Taimeri/energia seaded>  <Kuupäeva/kellaaja seaded>.
3
Sisestage kuupäev/kellaaeg.
 <Ajavöönd>
Valige oma kohalik ajavöönd.
Ajavööndi muutmiseks vajutage nuppu <Määra> ja valige ajavöönd.
Lühend UTC tähendab koordineeritud maailmaaega. UTC alusel määratakse iga riigi standard (ajavöönd). Side pidamiseks Interneti kaudu peab ajavöönd olema täpselt seadistatud.
 <Suveaeg>
Suveajale ülemineku seadmiseks vajutage nuppu <Sees> ja määrake kuupäev/kellaaeg sätetele <Alguse päev> ja <Lõpu päev>. Kuupäeva seadmiseks määrake nädalapäev ja kuu nädal.
Kui suveajale üleminek on seadistatud, saab kellaaja lükata tund aega edasi võrreldes ajavööndiga või ajaga kindlal suveperioodil.
 Kuupäev ja kellaaeg
Sisestage 4-kohaline arv aasta jaoks, 4-kohaline arv kuu ja päeva jaoks ja 4-kohaline arv kellaaja jaoks sama moodi, nagu ekraanil kuvatav praegune aeg.
Olenevalt riigist/regioonist võib kuupäeva ja kellaaja järjekord erineda.
Kellaaeg sisestatakse 24-tunni süsteemis.
Kui teete vea, vajutage  (Tühjenda) ja sisestage uuesti alates aastast.
4
Vajutage nuppu <OK>.
Kui olete muutnud seadeid <Ajavöönd> või <Suveaeg>, tuleb seade taaskäivitada, selleks lülitage toide välja. Seadme väljalülitamiseks vajutage toitelüliti asendisse väljaS. (Seadme väljalülitamine). Kui puutepaneeli ekraani ja näidikute väljalülitamisest on möödunud vähemalt 10 sekundit, lülitage masin uuesti sisse (Seadme sisselülitamine).
Kui muretsete ebatäpse kellaaja pärast, reguleerige perioodiliselt seadme kellaaega.
Samuti saate määrata menüüst, et seade sünkroniseeriks kellaaega ja kuupäeva võrguserveriga automaatselt, kasutades SNTP-d. SNTP seadete muutmine
9XUH-02F