Muud võrguseaded

Määrake järgmine olenevalt oma võrgukeskkonnast.

FTP jaoks PASV-režiimi seadistamine

PASV on FTP sideühenduse režiim failide edastamiseks. Valige seade jaoks olek <Sees>, et lubada seadmel luua ühendus FTP-serveriga isegi siis, kui seade on tulemüüri taga. Esmalt veenduge, et FTP-serveris oleks seadistatud PASV-režiim.
 (Seaded/salvestus) <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <FTP PASV režiimi kasutus>  <Sees>  <OK>

SNTP seadete muutmine

SNTP on protokoll, mis reguleerib aega võrgus oleva ajaserveri abil. Protokolli SNTP kasutatakse seadme ja serveri vahel aja reguleerimiseks olukordades, kus turbeautentimine toimub LDAP-serveriga ühenduse loomise ajal. Määrake aegade erinevus (ajavöönd) eelnevalt, sest toimingud põhinevad koordineeritud maailmaajal (UTC). Kuupäeva ja kellaaja seadmine
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <SNTP seaded>.
3
Vajutage seade <SNTP kasutus> jaoks nuppu <Sees> ja määrake vajalikud seaded.
<Pollimise intervall>
Aja reguleerimiseks määrake ettenähtud intervall minutites.
<NTP serveri aadress>
Sisestage NTP-serveri IP-aadress. Kui kasutate DNS-serverit, võite sisestada IP-aadressi asemel tärkides „hostinimi.domeeninimi“ (FQDN). (Näide: „ntp.näidis.com“).
<NTP serveri kontroll>
Saate kontrollida ühenduse olekut salvestatud serveri ja SNTP vahel. Kui ühendus töötab korralikult, kuvab „OK“. Kinnitatakse ainult ühenduse olek, aga aja reguleerimist ei teostata.
Aja sünkroniseerimiseks NTP serveriga SNTP kaudu tuleb eelnevalt seadistada seadme ajavöönd. Kuupäeva ja kellaaja seadmine
Kui SNTP pole seadistatud, võib seade luua kella sünkroonimiseks ühenduse välise SNTP-serveriga, kui kasutatakse teatud teenuseid.
4
Vajutage nuppu <OK>.
5
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus) <Jah>.

Seadme jälgimine seadmehaldussüsteemide abil

Kui kasutuses on seadmehaldustarkvara, saate koguda/hallata võrgus oleva serveri kaudu eri teavet, näiteks seadistusteavet, aadressiteavet ja seadme rikketeavet.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <Multicast Discovery seaded>.
3
Valige seade <Vastus> jaoks olek <Sees>, vajutage nuppu <Skoobi nimi> ja sisestage ulatuse nimi.
Sisestage ulatuse nimi Multicast Discovery seadetega menüüs <Skoobi nimi>.
4
Vajutage nuppu <OK>.
5
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus) <Jah>.
9XUH-03F