IPv6-aadressi määramine

IPv6-aadresside tüübid on järgmised. Salvestage õige vastavalt vajadusele. Salvestada saab kuni neli olekuta aadressi. Vajaduse korral viige läbi ühenduse test.
Tüüp
Selgitus
Link-lokaalne aadress
Aadressid, mida saab kasutada ainult samas lingis ja mis luuakse automaatselt ilma midagi seadistamata. Ei saa kasutada väljaspool marsruuteri ulatust.
Olekuta aadress
Aadressid, mis luuakse automaatselt marsruuteri saadetud prefiksi ja seadme MAC-aadressi alusel, isegi ilma DHCP-serverita keskkonnas.
Käsitsi aadress
Aadressid, mis sisestatakse käsitsi. Prefiksi pikkus ja marsruuteri vaikeaadress on määratud.
Olekuga aadress
Aadressid, mis saadakse DHCP-serverist.
 

IPv6-aadressi määramine

1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <IPv6 seaded>.
3
Vajutage IPv6 seadete lubamiseks <IPv6 kasutus>  <Sees>  <OK>.
4
Määrake IP-aadress.
Määrake IPv6-aadress vastavalt oma keskkonnale ja eesmärkidele.
Olekuta aadressi määramine
1
Vajutage nuppu <Olekuta aadressi seaded>.
2
Valige <Sees>  <OK>.
Käsitsi aadressi määramine
1
Vajutage nuppu <Aadressi käsiseaded>.
2
Vajutage seade <Käsitsi seatava aadressi kasutus> jaoks nuppu <Sees> ja määrake vajalikud seaded.
 <Käsitsi seatava aadressi kasutus>
Vajutage nuppu <Sees>.
 <Käsitsi seat. aadress>
Vajutage nuppu <Käsitsi seat. aadress> ja sisestage aadress. Järgmisi aadresse ei saa kasutada.
Aadressid, mis algavad tähtedega „ff“ (multisaateaadress)
Aadressid, mis koosnevad ainult numbrist „0“
IPv4-ga ühilduvad aadressid (IPv6-aadressid, mille ülemised 96 bitti on „0“ ja mille alumised 32 bitti sisaldavad IPv4-aadressi)
IPv4-ga vastendatud aadressid (IPv6-aadressid, mille ülemised 96 bitti on „0:0:0:0:ffff:“ ja mille alumised 32 bitti sisaldavad IPv4-aadressi)
 <Prefiksi pikkus>
Võrguaadressi jaotise pikkust saab muuta.
 <Marsruuteri vaikeaadress>
Vajutage <Marsruuteri vaikeaadress> ja sisestage aadress. Järgmisi aadresse ei saa kasutada.
Aadressid, mis algavad tähtedega „ff“ (multisaateaadress).
Aadressid, mis koosnevad ainult numbrist „0“
Kui te ei määra aadressi, jätke see veerg tühjaks.
Olekuga aadressi määramine
1
Vajutage nuppu <DHCPv6 kasutus>.
2
Vajutage nuppu <Sees>  <OK>.
Vajutage seade <Võta vastu ainult olekuga aadressi prefiks> jaoks nuppu <Sees>, et hankida DHCP-serverist DHCPv6-protokolliga ainult olekuga aadressi esimene pool. <Võta vastu ainult olekuga aadressi prefiks>
5
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus) <Jah>.

IPv6-aadressi ühenduse kontrollimine

Kui seade on õigesti ühendatud, saab kuvada arvutis Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kuva (Kaug-kasutajaliidese käivitamine). Kui teil pole kontrollimiseks arvutit, kontrollige ühenduse olemasolu järgmiselt.
 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <IPv6 seaded>  <PING-käsk>  sisestage mõne muu kasutuses oleva seadme aadress või hostinimi  <Alusta>
Kui seade on õigesti ühendatud, kuvab teade <Vastus hostilt.>.
Kui seade on ühendatud kommuteeriva jaoturiga, ei pruugi seade saada võrguga ühendust, kuigi IP-aadressid on õigesti määratud. Sel juhul määrake seadme side alustamiseks pikem viiteaeg ja proovige uuesti ühendust luua. Võrguga ühenduse loomise ooteaja määramine
9XUH-032