Võrguühendusmeetodi valimine

Saate valida meetodi masina ühendamiseks arvutitega jne. Saadaval on järgmised ühendamisviisid.
Ainult juhtmega LAN
Ainult juhtmeta LAN
Samaaegne juhtmega LAN ja juhtmeta LAN
Samaaegne juhtmega LAN ja teine juhtmega LAN
Samaaegse juhtmega LAN ja juhtmeta LAN või samaaegse juhtmega LAN ja muu juhtmega LAN kasutamisel nimetatakse masina LAN-porti ühendatud liini „põhiliiniks“ ja juhtmeta LANist või muust juhtmega LANist ühendatud liini „alamliiniks“.
 (Seaded/salvestus) <Eelistused>  <Võrk>  <Liidese valimine> valige liides  <OK>
Alamliin kasutamise kohta vt Ettevaatusabinõud alamliini kasutamisel.
Kui valisite <Juhtmeta LAN> või <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN>
<Juhtmeta kohtvõrgu seaded> tühistatakse.
Traadita side kohtvõrku ei saa seada põhiliiniks ja juhtmega kohtvõrku ei saa seada alamliiniks.
Ettevaatusabinõud juhtmega LAN (alamliin) kasutamisel
Määrake säte <Energiatarve puhkerežiimis> olekusse <Kõrge>. <Energiatarve puhkerežiimis>
9XUH-02K