Kuvatakse teade, milles palutakse pöörduda müüja või hooldusesindaja poole

Kui seade rikke tõttu enam korralikult ei tööta, ilmub puuteekraanile vastav teade. Vaadake juhendist tegevusjuhiseid vastavalt kuvatud teatele.

Kui kuvatakse teade, milles palutakse pöörduda müüja või hooldusesindaja poole

1
Taaskäivitage seade.
Vajutage printeri välja lülitamiseks toitelülitit (Seadme väljalülitamine), oodake vähemalt 10 sekundit enne, kui lülitate toitelüliti uuesti sisse (Seadme sisselülitamine).
Pange tähele, et kui lülitate seadme välja, siis töötlemise ootel olevad andmed kustutatakse.
2
Kui teadet kuvatakse ikka, märkige üles järgmine teave.
Seadme nimi
Edasimüüja või hooldusesindaja, kellelt masina ostsite
Probleem (tehtud toiming ja tulemus ning ilmnenud tunnus jne)
Puuteekraanil kuvatakse kood
Ekraanil võidakse kuvada mitu koodi.
3
Lülitage toide välja, tõmmake toitepistik välja ja võtke ja oma edasimüüja või hooldusesindajaga.
Ärge asetage toitejuhet pistikupessa ega eemaldage seda sealt märgade kätega, sest see võib põhjustada elektrilöögi.
Toitejuhtme pistiku eemaldamisel pistikupesast võtke alati kinni juhtme pistikust. Juhtmest tõmbamine võib juhtmesisesed traadid paljastada või katkestada või muul moel juhet kahjustada. Kui juhe on kahjustatud, võib see põhjustada lühise ning lõppeda tulekahju või elektrilöögiga.

Kui ekraanil kuvatakse teade <
See funktsioon pole hetkel saadaval. Saate kasutada teisi [Avakuva] funktsioone.>

See teade kuvatakse, kui valite piiratud funktsiooni. Valige mõni teine funktsioon.

Kui ekraanil kuvatakse teade <Värviprintimist ei saa hetkel kasutada.>

Te ei saa kasutada värviprintimise funktsiooni, kuna selle kasutamine on piiratud. Saate siiski kasutada mustvalge printimise funktsiooni. Muutke printimise või paljundamise seadeid vastavalt vajadusele.
9XUH-0L9