Указване на формата и типа на хартията в многофункционалната тава

Ако <Реж. за под. на х-я за зад. от др. за принт. с МФ тава> е зададено на <Вкл.>, настройките на драйвера на принтера са с предимство, когато многофункционалната тава е зададена като източник на хартия за задания от драйвера на принтера.
Може да възникне засядане на хартия или други проблеми при печат, ако форматът или типът на хартията, зададени в драйвера на принтера, не отговарят на тези на самата хартия, заредена в многофункционалната тава.
1
Заредете хартията в многофункционалната тава. Зареждане на хартия в многофункционалната тава
Екранът за задаване на формата и типа на хартията се показва.
2
Задайте формата на хартията.
Ако показаният формат на хартията е различен от заредения формат хартия, хартията може да не е заредена правилно. Заредете хартията отново.
Ако натиснете <Предпоч. хартия> и регистрирате често използваните формати хартия на бутони, можете да ги извикате просто с натискане. Регистриране на често използван формат и тип хартия за многофункционалната тава
При зареждане на хартия със стандартен формат
Изберете формат хартия от <Формат хартия> и натиснете <OK>.
Натиснете <В инчове>, за да изберете формат на хартията в инчове.
При зареждане на хартия с потребителски формат
При зареждане на пликове
3
Натиснете <Пр-яна> в <Тип хартия>.
4
Изберете типа на хартията и натиснете <OK>.
Ако зареденият тип хартия не се показва, натиснете <Детайлни настр.>, за да изберете от списък.
Ако типът на хартията, която сте заредили, го няма в екрана с подробни настройки, можете да го регистрирате в списъка с типове хартия. Настройки на управлението на типа хартия
Типът хартия за пликове не може да бъде избран от екрана за подробни данни <Тип хартия>. За да изберете типа хартия за пликове, регистрирайте типа хартия в <Регистрир. предпоч. хартия (Многофункц. тава)>, след което натиснете <Предпоч. хартия> в стъпка 2  бутона, към който типът на хартията за пликове е регистриран  <OK>. Регистриране на често използван формат и тип хартия за многофункционалната тава
5
Натиснете <OK>.
Ако се покаже друг екран вместо този за задаване на формата и типа на хартията
Ако се покаже съобщение, подканващо Ви да регулирате водача за хартия, регулирайте ширината на водача за хартия отново и натиснете <OK>.
9XU7-012