Проверка на сканирани изображения преди изпращане (преглед)

 
Можете да проверявате сканираните изображения на екрана за предварителен преглед преди изпращане. Можете също така да изтривате, премествате или превключвате страници на екрана за предварителен преглед.
Оригиналът не може да се проверява преди изпращане с режим Директно изпращане или Ръчно изпращане, дори и ако <Предварите- лен преглед> е зададено.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Факс>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за факс. Екран с основни функции за факс
4
Задайте необходимите настройки за сканиране. Основни операции за изпращане на факсове
5
Натиснете <Настройки> <Предварите- лен преглед>  <Затвар.>.
6
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и екранът за преглед се появява.
За отказване на сканирането натиснете <Отказ> или  (Стоп) <Да>.
Когато се покаже <Натиснете бутон [Старт] за сканир.на следв. ориг.>
7
Проверете сканираните изображения на екрана за предварителен преглед.
Редактирайте сканираното изображение на екрана за предварителен преглед според нужното.
За изтриване на страница
За преместване на страница
За превключване на местоположенията на страници
8
Натиснете <Старт изпращане>.
Изпращането се стартира.
9XU7-069