Изпращане в посочен час

 
Можете да сканирате оригинали предварително и да изпращате сканираните документи в посочен час.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Факс>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за факс. Екран с основни функции за факс
4
Задайте необходимите настройки за сканиране. Основни операции за изпращане на факсове
5
Натиснете <Настройки> <Отложено изпращане>.
6
Въведете часа за изпращане и натиснете <OK>.
Въведете всичките четири цифри на часа. Например, за 7 и 5 въведете "0705", а за 23 и 18 въведете "2318".
7
Натиснете <Затвар.>.
8
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращат в посочения час.
Можете да проверите на екрана <Сист. контрол> дали изпращането е завършено. Проверка на състоянието и регистъра на изпратените и получените документи
9XU7-06L