Оформление на екрана на Ръководство на потребителя

Ръководство на потребителя е разделено на различни екрани с различно съдържание.
Горна страница
Появява се, когато Ръководство на потребителя стартира.

/

Щракнете върху за показване на всички елементи под главите. Щракнете върху , за да се върнете към първоначалния списък.

/

Щракнете, за да превключвате между съдържанието и дисплея за търсене. Когато е показано съдържанието, с всяко щракване върху  превключва между скриване или показване на екрана. Когато е показан екранът за търсене, с всяко щракване върху  превключва между скриване или показване на екрана.

Щракнете, за да зададете настройки като размера на текста, оформлението и метода на показване за Ръководство на потребителя.

Щракнете върху тази икона, за да се изведе информация как да преглеждате Ръководство на потребителя, как да търсите и др.

/

Щракнете върху тези бутони, за да се изведе предходната или следващата тема.

[Бележка]

Щракнете, за да разгледате важна информация, която трябва да знаете, когато работите с устройството.
Страница с тема
Съдържа информация относно конфигурирането и използването на устройството.

Навигация

Вижте коя глава/тема преглеждате в момента.

Щракнете, за да преминете към съответната страница. За да се върнете към предходната страница, натиснете бутона "Назад" в уеб браузъра.
Когато щракнете върху тази икона, е възможно текущата страница да се затъмни или да се покаже изскачащ прозорец. За да се върнете в страницата щракнете върху [Затваряне] в изскочилия прозорец.

/

Щракнете върху бутона , за да се покажат скритите подробни описания. Щракнете върху бутона , за да затворите подробните описания.

Щракнете върху този бутон, за да се върнете в началото на страницата.
Търсене
Щракнете върху , за да се покаже екранът за търсене. Съдържа поле за въвеждане на текст за търсене по ключови думи и намиране на търсената страница.

[Въведете ключови думи тук]

Въведете ключови думи и щракнете върху бутона , за да се покажат резултатите от търсенето. Можете да търсите страници, съдържащи всички ключови думи, като разделите ключовите думи с интервал (празно място). Освен това можете да търсите страници, съдържащи точна фраза, като оградите ключовите думи в кавички.

Резултати от търсенето

Извежда резултатите от търсенето на страници, които съдържат зададените ключови думи. В резултатите намерете страницата, която търсите, и щракнете върху заглавието на нейната тема.
Ключовите думи се показват в получер шрифт на страниците, показани в резултатите от търсенето.
9XU7-002