Добавяне на цифров подпис към изпратени файлове

Чрез добавяне на цифров подпис към сканиран документ, който е изпратен в конкретен файлов формат, можете да потвърдите, че документът не е променен и е гарантиран от създателя. Машината може да добавя подпис на устройството или подпис на потребителя към документите.
Подпис на устройството
 
Подписът на устройството използва механизъм с ключ и сертификат, който позволява на получателя на сканиран документ да потвърди, че последният е бил създаден на тази машина. Получателят може да провери коя машина е била използвана за създаване на документа, както и дали документът е бил променян. Преди да можете да добавите подпис на устройството, на машината трябва да се създадат ключ и сертификат (сертификат на устройството), които да се използват за подписа на устройството. Генериране на сертификат за подпис на устройството
Подпис на потребителя
 
Подписът на потребителя се свързва с функциите за управление на персоналното удостоверяване, позволявайки на получателя на сканирания документ да провери кой го е създал. Както и при подписа на устройството, подписът на потребителя позволява на получателя да провери дали документът е бил променян след добавяне на подписа. Преди да можете да добавяте подпис на потребителя, трябва да се регистрират ключ и сертификат (сертификат на потребител) за всеки потребител през Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Регистриране на сертификат за подпис на потребителя
За информация относно валидирането на сертификати, регистрирането на сертификати в списък с доверени сертификати и потвърждаване на подписи от страна на четеца вж. документацията за софтуера, който поддържа PDF формат (като напр. Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Можете да настроите няколко цифрови подписа за файл. В този случай подписите на устройство се прилагат преди подписите на потребители.
Ако получател потвърди PDF или XPS, който е имал множество подписи, добавени към него с използване на софтуер, който поддържа PDF формат (напр. Adobe Reader/Adobe Acrobat) или XPS формат (напр. XPS Viewer), само последният добавен към файла подпис остава валиден. Подписът на устройството води до третиране на документа като променен.
Не можете да пренасочвате получен I-факс документ с подпис на потребител от машината.
Показване на цифров подпис (видим подпис)
Информацията за цифровия подпис може да се покаже на първата страница на документа, което улеснява четеца да види дали е добавен цифров подпис. Само PDF документите поддържат видими подписи. Добавяне на цифров подпис
9XU7-0CE