Инсталиране на системни опции

 
Когато използвате системни опции, може да трябва да се впишете с администраторски привилегии, за да регистрирате лицензите. За регистриране на лиценз ще се нуждаете от номера, който е отпечатан върху сертификата с лицензен номер за достъп. Уверете се, че той е при вас, преди да стартирате. Можете да извършите регистриране на лиценз дори и ако машината не е свързана към мрежата.
1
Извършване на комуникационен тест.
Тествайте дали можете да регистрирате лиценза през мрежата.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки за управление>  <Лиценз/Други>  <Регистриране/Обновяване на софтуера>  <Настр. за управл. на софтуера>.
3
Натиснете <Тестване на комуникацията>.
Показва се съобщението <Искате ли да тествате комуникацията?>.
4
Натиснете <Да>.
Показват се резултатите от теста за комуникация.
Ако се покаже <NG>, проверете дали LAN кабелът е свързан и мрежовите настройки са правилно конфигурирани. Настройка с помощта на процедурата за конфигуриране
Ако не можете да се свържете към мрежата, регистрирайте лиценза офлайн. Когато регистрация не може да се извършва по мрежата
2
Натиснете  (Настр./Регистр.).
3
Натиснете <Настройки за управление>  <Лиценз/Други>  <Регистриране/Обновяване на софтуера>  <Инсталиране на приложения/опции>.
4
Натиснете <License Access Number> и въведете лицензния номер за достъп.
5
Потвърдете номера и натиснете <Старт>.
6
Изберете функцията за инсталиране и натиснете <Инсталиране>.
Ако екранът за споразумение за лиценз се показва, проверете информацията и натиснете <Съгласен/а.>.
7
Натиснете  (Настр./Регистр.)   (Настр./Регистр.) <Прил. пром. наст.>  <Да>.

Когато регистрация не може да се извършва по мрежата

Ако поради някаква причина машината не може да се свърже с мрежата, регистрирайте лиценза офлайн. Първо получете лицензен ключ с компютър, свързан към мрежата, след това го регистрирайте чрез въвеждане в машината. За получаване на лицензен ключ ще се нуждаете от номера, който е отпечатан върху сертификата с лицензен номер за достъп и от серийния номер на машината.
1
Отидете на уеб сайта за издаване на лиценз (http://www.canon.com/lms/license/) и получете лицензния ключ.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете лицензния номер за достъп и серийния номер за получаване на лицензния ключ.
2
Натиснете  (Настр./Регистр.).
3
Натиснете <Настройки за управление>  <Лиценз/Други>  <Регистриране на лиценз>.
4
Въведете лицензния ключ.
5
Натиснете <Старт>  <OK>.
6
Натиснете  (Настр./Регистр.)   (Настр./Регистр.) <Прил. пром. наст.>  <Да>.
Потвърждаване на серийния номер
Серийният номер се показва в долната лява част на екрана, когато натиснете клавиш [Брояч/информация за устройството]. Той също така може да се потвърди от порталната страница на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
9XU7-0EH