Свързване с мобилни устройства

Има два метода за свързване на машината с мобилни устройства: "Свързване чрез безжичен LAN маршрутизатор" и "Директна връзка". Изберете метод на свързване в съответствие с комуникационната среда и устройството, което използвате.
Извършвайте комуникацията с мобилните устройства от <Мобилен портал> (Екран <Начало>). Можете да потвърдите информацията за свързаните мобилни устройства и др. оттук.

Свързване чрез безжичен LAN маршрутизатор

За информация относно това, как да свържете мобилно устройство към вашия безжичния LAN маршрутизатор, вж. наръчниците, които се предоставят с устройствата или се свържете с производителя.
Свържете с машината, като използвате кабелен LAN или безжичен LAN маршрутизатор. Настройване на мрежовата среда
Ако се свързвате към машината през безжичен LAN маршрутизатор, можете да потвърдите детайлите за машината на екрана <LAN връзка> чрез натискането на <Мобилен портал> (Екран <Начало>)  <LAN връзка>.

Директно свързване

Свържете директно безжично мобилно устройство с машината, без да използвате безжична LAN мрежа. Възможно е незабавно безжично свързване с машината дори извън безжична LAN среда. Директно свързване
9XU7-09F