Различни методи на отпечатване

Този раздел ви запознава с методите на отпечатване чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) или как да отпечатате файл, съхранен на запаметяващ носител.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9XU7-07K