Отпечатване чрез услугата на Microsoft Cloud (Universal Print)

 
Universal Print е услуга на Microsoft, която ви позволява да отпечатвате документи през облака. Не е необходимо да инсталирате драйвер за принтер, за да отпечатвате документи от вашия компютър. Също така можете да отпечатвате документи от отдалечено местоположение, при условие че вашият компютър е свързан с интернет.
Условия на употреба
За да използвате Universal Print, първо трябва да се регистрирате като потребител на услуги на Microsoft 365 и да използвате услугата Azure Active Directory.
Не можете да използвате Universal Print за комуникация чрез резервна линия.
Необходими настройки
Настройки на администратора
Използвайте Потребителски интерфейс за отдалечено управление, за да регистрирате тази машина в Azure Active Directory. Регистриране на тази машина в Azure Active Directory
Потребителски настройки
Конфигурирайте компютъра си, така че Universal Print да може да се използва. Конфигуриране на принтер, регистриран в Azure Active Directory на компютъра
Когато се използва прокси сървър
За да използвате Universal Print през прокси сървър, трябва да конфигурирате и настройките на прокси сървъра на компютъра си.
Свързване на потребители и задачи на Universal Print
Можете да свържете задачите на Universal Print с потребители, вписани през Потребителска автентикация. Все така може да използвате Universal Print без да конфигурирате тези настройки. Конфигуриране на потребителските настройки на Universal Print
Отпечатване с Universal Print
Вижте уебсайта на Microsoft за информация относно отпечатването с Universal Print.
При някои операционни системи може да възникнат грешки при отпечатване или проблеми с резултатите от отпечатването. Вижте Отстраняване на проблеми с Universal Print на уебсайта на Microsoft за информация относно съвместимостта на вашата операционна система.
Ако Принудителното задържане е активирано, задачите на Universal Print ще се изпълняват, както е посочено в настройките на <Принудително задържане>. <Принудително задържане>

Регистриране на тази машина в Azure Active Directory

1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху [Network Settings]  [Settings for Universal Print].
4
Щракнете върху [Edit] за [Basic Settings].
5
Изберете отметката [Use Universal Print] и въведете име на принтера в полето [Printer Name].
За да проверите сертификата на сървъра, изпратен от сървъра, изберете отметката [Verify Server Certificate].
За да добавите CN (Общо име) към елементите, които да се проверяват, изберете отметката [Add CN to Verification Items].
Променете настройките на [Application ID], [Azure Active Directory Authentication URL] или [Azure Active Directory Registration URL] според средата на вашия облак.
6
Щракнете върху [OK].
7
Щракнете върху [Register] в [Registration Status].
8
Изчакайте няколко секунди, след което щракнете върху [].
9
Щракнете върху URL връзката, показана за [URL for Registration].
10
Изпълнете инструкциите на екрана, за да регистрирате устройството.
11
Изчакайте няколко минути и след това щракнете върху [] на екрана на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
След като регистрацията завърши, [Registered] се появява в [Registration Status].
12
Вижте екрана за управление на Universal Print на Azure Active Directory във вашия интернет браузър.
13
Изберете регистрираната машина и щракнете върху [Share Printer].
За да промените името, показано на компютъра, въведете новото име в [Име за споделяне на принтера] и след това щракнете върху [Share Printer].
[Printer shared.] се появява горе вдясно на екрана.
14
Щракнете върху [Членове], след което щракнете върху [Add].
15
Изберете членовете и групите, които ще използват регистрирания принтер от списъка.
Избраните членове и групи ще могат да използват принтера.

Изтриване на регистриран принтер

1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху [Network Settings]  [Settings for Universal Print].
4
Щракнете върху [Registration Status] за [Unregister].
5
Щракнете върху [OK].
6
Прегледайте екрана за управление на устройства на Azure Active Directory във вашия интернет браузър.
7
Изберете модела, който да изтриете, и щракнете върху [Изтрий].

Конфигуриране на принтер, регистриран в Azure Active Directory на компютъра

1
Щракнете върху []  [ Настройки]  [Акаунти].
2
Щракнете върху [Достъп до работно място или учебно заведение]  [Свързване].
3
Следвайте указанията на екрана, за да се впишете във вашия профил в Microsoft 365.
4
Щракнете върху [Начало]  [Devices].
5
Щракнете върху [Printers & scanners]  [Add a printer or scanner].
6
Изберете регистриран принтер от списъка.
9XU7-07U