Задаване на име на файл

 
Сканиран документ се изпраща/запаметява с автоматично зададено име на файл. Ако искате да промените името на файла на документи, така че съдържанието да може да се познае от името, задайте следните настройки преди сканиране.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Сканиране и изпращане>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за сканиране. Екран с основни функции за сканиране
4
Задайте необходимите настройки за сканиране. Основни операции за сканиране на оригинали
5
Натиснете <Настройки>  <Име на файл>.
6
Натиснете <Име на файл>, въведете името на файла и след това натиснете <OK>.
Ако използвате символи като например "\", "/", ":", "*", "?", "<", ">" или "|" в името на документа, вие не можете да изпратите файла към файлови сървъри, които работят с операционни системи, които не разпознават такива символи.
7
Натиснете <OK>  <Затвар.>.
8
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращането/запаметяването стартира.
Когато изпращате документ по имейл, той се изпраща със зададено име на файл във формат "въведено име на файл_брой страници (три цифри).файлово разширение", като напр. "business log_001.jpg". Ако не въведете има на файл, форматът ще е "Номера на задачите (четири цифри)_брой страници (три цифри).файлово разширение".
Когато запаметявате документ във файлов сървър, той се запаметява с име на файла, зададено във формат "въведено име на файл_година, месец, ден, час, минута и секунда на запаметяване на файла (14 цифри).файлово разширение", като напр. "business log_20151030133541.jpg". Ако не въведете име на файл, форматът ще е "година, месец, ден, час, минута и секунда на запаметяване на файла (14 цифри). файлово разширение".
Натискането за добавяне на отметка в <Прем. на Дата/№ на з. от и. на ф.> изключва датата/часа и номера на задачата от името на файла.
Ако запаметите документ във файлов сървър, избирането на <Разделяне на стр-ци> при задаване на формат на файл добавя брой на страниците (пет цифри) в края на името на файла.
Изкарване на текстови блок в документа за използване като име на файл
Ако зададете <OCR (Текстов)> за <PDF>, <XPS> или <OOXML> в <Файлов формат> и след това натиснете <Авто (OCR)> за <Име на файл>, текстът в оригинала се извличаа и автоматично се въвежда в <Име на файл>. Максималният брой символи за извличане може да се зададе в <Max Number of Characters for File Name> за <Настройки за OCR (Текстов)>.
Не можете да зададете <Кодиране> и <Авто (OCR)> едновременно.
Ако ръчно въведете име на файл и зададете <Авто (OCR)>, извлеченият текст се добавя в края на името на файла. Символите над лимита на символи ще бъдат изрязани.
Редактиране на име на файла от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Ако регистрирате име на файл в състояние, където <Име на файл> е зададено в <Предпочитани настройки>, можете да редактирате името на файл от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)  щракнете върху [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Send] [Предпочитани настройки]
Генерираното с <Авто (OCR)> име на файл не отразява в следните елементи:
Състоянието на задачата за изпращане (показване на състояние (в долната част на сензорния дисплей))
Отчет за изпращане
<Име на файл> в регистъра на задачите
9XU7-08L