<Настр. за автентик./парола>

Задайте настройките за повишаване на ефективната защита на паролата и функцията за удостоверяване.

<Настр. на функция за автентик.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Настр. за сигурност>  <Настр. за автентик./парола>
Задайте настройките за повишаване на ефективната защита на функцията за удостоверяване.

<Настройки за парола>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Настр. за сигурност>  <Настр. за автентик./парола>
Задайте настройките за повишаване на ефективната защита на паролата.
9XU7-0KA