<IPv4 настройки>

Задайте настройките, които ви разрешават да използвате машината в IPv4 среда.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Използване IPv4>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv4 настройки>
Задайте дали да се използва IPv4. Задаване на IPv4 адрес
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване IPv4>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Настройки за IP адрес>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv4 настройки>
Задайте IPv4 адреса. Задаване на IPv4 адрес
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за IP адрес>
<IP адрес>: <0.0.0.0>
Не
Да
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<Подмрежова маска>: <0.0.0.0>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Gateway адрес>: <0.0.0.0>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: Вкл., Изкл.
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Авт. IP>: Вкл., Изкл.
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Настройки за DHCP опция>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv4 настройки>
Задайте незадължителните настройки за DHCP. Използване на DHCP сървър
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за DHCP опция>
<Получаване на име на хост>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS динамично обновяване>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Получаване на адрес на DNS сървър>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Получаване на име на домейн>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Получаване на адрес на WINS сървър>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Получаване на адрес на SMTP сървър>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Получаване на адрес на POP сървър>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Тази настройка може да бъде зададена само от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).

<PING команда>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv4 настройки>
Проверете дали IPv4 адресът е зададен правилно. Провеждане на тест на връзката за IPv4 адрес
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<PING команда>
<IPv4 адрес>: <0.0.0.0>
Не
Да
Не
Не
-
9XU7-0F8