Задаване на период от време за изчакване на свързването към мрежа

Ако възнамерявате да внедрите резерви в мрежата, като свържете няколко комутатора, се изисква механизъм за избягване на зациклянето на пакети. В този случай е ефективно да определите ролите на превключващите портове, но е възможно комуникацията да не бъде предадена правилно в случаи непосредствено след промени, като напр. при добавяне на ново устройство към мрежата. За да свържете машината към такава мрежа, настройте времето за изчакване т.е. времето до стартиране на комуникацията.
 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <Време за изчакване за връзка при старт.> Задайте времето за изчакване  <OK>   (Настр./Регистр.)  <Да>
9XU7-036