Характеристики відображення хронології

У хронології показано інформацію двох типів, зазначених нижче.
Щоб дізнатися більше про значки й елементи, що відображаються в хронології, див. розділ Елементи, що відображаються в хронології.
Хронологія може відображатися для кожного авторизованого користувача. Якщо вхід до системи не виконано, може відображатися спільна хронологія для користувачів, які не використовують автентифікацію, як-от неавтентифікованих користувачів і гостей. Можна змінити параметри для функцій <Дозволити викор. часову шкалу неавториз. корист.> і <Дозволити викор. часову шкалу кожн. користувачу, який увійшов у систему.> відповідно до своїх потреб. Налаштування екрана <Головний>
Хронологія для користувачів, що не використовують автентифікацію, як-от для неавтентифікованих і гостьових користувачів, зберігається, якщо для параметра <Парам. швидк. запуску в разі живл. від ел. мережі> встановити значення <Увімк.> і виконати швидкий запуск. Якщо живлення вимкнено, а для параметра <Парам. швидк. запуску в разі живл. від ел. мережі> встановлено значення <Вимк.> чи не вдалося запустити швидкий запуск, хронологія для неавтентифікованих користувачів і гостей видаляється.
Хронологію неможливо імпортувати та/або експортувати. Імпорт і експорт даних налаштувань

Історія параметрів

Хронологія є зручною для користувачів, які повторно використовують одні й ті самі параметри й адресатів для якоїсь функції, як-от «Копіювання» та «Сканувати й надіслати». Історія параметрів, які використовуються, автоматично додається до хронології. Її можна натиснути, щоб викликати ті самі параметри.
У хронології відображаються параметри перелічених нижче функцій.
Копіювання
Факс
Сканувати й надіслати
Сканувати й зберегти (Мережа)
Доступ до збережених файлів (друк файлів Мережа)
Останні 10 завдань в історії зберігаються в хронологічному порядку. Історія старіших завдань видаляється з хронології. Коли передостаннє завдання використовується ще раз, порядок двох перших завдань змінюється, але загальна кількість завдань у хронології залишається незмінною. Проте якщо параметри змінюються після їх виклику, вони вважаються новими.
Щоб видалити історію, яку було додано автоматично, чи зберегти параметри цієї історії на екрані <Головний> у вигляді персональної/спільної кнопки, натисніть і утримуйте історію. Проте під час реєстрації персональної/спільної кнопки з хронології не можна налаштувати функції <Відображати екран підтвердження під час повторного виклику> та <Почати операцію для повторного виклику (Операція запускається під час натискання кнопки.)>. Реєстрація персональних/спільних кнопок
Коли для функції <Обмежити повторне надсилання з журналу> встановлено значення <Увімк.>, історія функцій «Факс» і «Сканувати й надіслати» не зберігається в хронології.
Для кожного користувача, який виконав вхід, можна включити в хронологію перелічені нижче паролі.
Паролі входу на цільові файлові сервери для функції «Сканувати й надіслати»
Паролі з шифруванням для функції «Сканувати й зберегти» (<Щоб відкрити док., потрібен пароль> і <Щоб змінити дозвіл, потрібен пароль>)
У параметрі <Заборонити кешування пароля автентифікації> можна вказати, чи включати пароль у хронологію користувача, який виконав вхід. Однак пароль у параметрі <Пароль> для функції факсу зберігається в хронології, незалежно від значення параметра <Заборонити кешування пароля автентифікації>.
Пароль не зберігається в хронології неавтентифікованих користувачів і гостей незалежно від значення параметра <Заборонити кешування пароля автентифікації>. Проте якщо для функції факсу в параметрі <Пароль> встановлено пароль, він не відображається в хронології.
Якщо для параметра <Керування номерами доступу до адресної книги> встановлено значення <Увімк.>, у хронології не відображається журнал обліку завдань надсилання («Факс» і «Сканувати й надіслати») для неавтентифікованих користувачів і гостей.
Історію параметрів користувача, який увійшов до системи, можна спільно використовувати на кількох апаратах як дані персоналізації за допомогою синхронізації параметрів. Список елементів, які можна персоналізувати
За допомогою Доступ до збережених файлів файли зберігаються до хронології разом із параметрами, з якими вони друкуються. Ви не можете вибрати інший файл і повторно використати лише параметри. Якщо файл було видалено або переміщено, відповідні параметри хронології також не можна використовувати.

Примітки

Сповіщення відображаються, коли користувач, який увійшов до системи, має завдання, які ще не надруковано. Друк можна виконати, відобразивши екран друку з відображеної хронології.
Якщо для параметра <Особисте> встановлено значення <Вимк.> у меню <Параметри відображення списку завдань>, сповіщення не відображаються в хронології.
Якщо для параметра <Відображати завдання інших користувачів> установлено значення <Увімк.>, у сповіщеннях відображається загальна кількість нероздрукованих завдань для користувача, який увійшов у систему, і нероздрукованих завдань для інших користувачів.
9XW7-03Y