Заміна контейнера для використаного тонера

Коли контейнер для використаного тонера буде майже повним або повністю наповниться, відобразиться повідомлення з підказкою підготувати новий контейнер для використаного тонера або виконати заміну контейнера. Підготуйте новий контейнер для використаного тонера або виконайте його заміну відповідно до повідомлення, що з’явилося.

Застереження щодо замінення контейнера для використаного тонера

Не торкайтеся контактів () усередині апарата. Це може призвести до пошкодження апарата.
Не замінюйте посудину для використаного тонера, поки на сенсорному дисплеї не з’явиться порада замінити її.
Контейнер для використаного тонера – це контейнер, призначений для збирання тонера, що залишається під час друку.
Щоб дізнатися більше про кожне повідомлення, див. розділ Засоби вирішення проблеми для кожного повідомлення.
Відомості про номер моделі контейнера для використаного тонера див. у розділі Витратні матеріали.
Можна перевірити поточний обсяг місця, що залишився в контейнері для використаного тонера.
Перевірка залишку місця в контейнері для використаного тонера

Процедура заміни контейнера для використаного тонера

Під час заміни контейнера для використаного тонера процедура також відображається на екрані. Переглядайте інформацію, що відображається на екрані, під час виконання зазначеної нижче процедури.
1
Відкрийте передню кришку.
2
Відкрийте ліву кришку.
3
Вийміть контейнер для використаного тонера разом із лівою кришкою.
Постарайтеся не нахиляти контейнер. Якщо нахилити контейнер для використаного тонера, зібраний тонер висиплеться.
4
Вийміть контейнер для використаного тонера із захисного чохла.
Не розбирайте та не модифікуйте контейнер для використаного тонера.
5
Установіть контейнер для використаного тонера та закрийте ліву кришку.
6
Закрийте передню кришку.
9XW7-01F