Оновлення мікропрограми (сервер розповсюдження)

 
Якщо апарат має доступ до Інтернету, ви можете завантажити найновішу мікропрограму для апарата із сервера розповсюдження Canon. Цей метод може бути гнучкішим і зручнішим, ніж інший (Оновлення мікропрограми), оскільки оновити мікропрограму можна як вручну, так і автоматично, що дає вам змогу завантажувати мікропрограму у вказаний час або щойно найновіша версія стане доступною. Для виконання цих операцій потрібні права адміністратора.
Підготовка до оновлення мікропрограми
Створіть резервну копію даних і параметрів апарата на випадок, якщо оновлення мікропрограми не буде виконано належним чином.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран інтерфейс віддаленого користувача
3
Клацніть [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Виконайте перевірку зв’язку.
Перевірте, чи можна отримати доступ до сервера розповсюдження через мережу.
1
Натисніть [Display Logs/Communication Test].
2
Клацніть [Communication Test]  [Yes].
З’являться результати перевірки зв’язку.
Якщо відображається повідомлення [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.], перевірте, чи підключено кабель локальної мережі та чи параметри мережі налаштовано належним чином. Настроювання за допомогою програми початкового налаштування
5
Клацніть [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Налаштуйте необхідні параметри.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Ви можете перевірити поточну й нову версію мікропрограми відповідно.
[Release Note]
З’являться важливі відомості. Прочитайте їх і переконайтеся, що зрозуміли їхній вміст.
[Distribution Schedule]
Щоб відразу завантажити мікропрограму, виберіть елемент [Distribute now]. Щоб автоматично завантажити мікропрограму у вказаний день і час, виберіть [Distribute at specified date and time] і вкажіть день і час у полі [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Ви можете запланувати час на тиждень наперед.
[Timing to Apply]
Щоб автоматично застосувати мікропрограму одразу після звершення завантаження, виберіть елемент [Apply immediately after distribution]. Щоб автоматично застосувати мікропрограму у вказаний день і час, виберіть елемент [Apply at specified date and time] і вкажіть день і час у полі [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Ви також можете вибрати елемент [Apply manually], щоб застосувати мікропрограму вручну.
[Updated Module Only]
Виберіть [On], щоб виконати покрокове оновлення (завантажити лише різницю між поточною та новою версіями мікропрограми). Якщо потрібно завантажити всю мікропрограму, виберіть [Off]. Зверніть увагу, що в деяких версіях мікропрограми не підтримується покрокове оновлення.
[E-Mail Address]
Введіть свою адресу електронної пошти. Сервер розповсюдження надсилає відомості про стан оновлення на введену в цьому полі адресу електронної пошти.
[Comments]
Введіть опис або примітку, яку потрібно додати до повідомлення електронної пошти. Якщо ви керуєте кількома апаратами, введіть ім’я пристрою, щоб швидко визначати отримані відомості про стан оновлення.
7
Клацніть [Execute]  [OK].
Якщо відображається екран ліцензійної угоди, перевірте інформацію й клацніть [I Agree].
Якщо на попередньому кроці вибрано [Apply immediately after distribution] або [Apply at specified date and time], апарат буде автоматично перезапущено відразу після застосування мікропрограми. Якщо вибрано [Apply manually], потрібно застосувати завантажену мікропрограму вручну. Застосування завантаженої мікропрограми
Повторне змінення розповсюджених параметрів оновлення може призвести до видалення завантаженої мікропрограми або скасування запланованих налаштувань.
Скасування графіку розповсюдження
На екрані, зображеному на кроці 5, клацніть [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
Автоматична перевірка наявності нової мікропрограми (заплановане оновлення)
Якщо клацнути [Scheduled Update Settings]  [Edit] на кроці 5, можна налаштувати на апараті періодичний доступ до сервера розповсюдження для отримання нової мікропрограми. Якщо нова мікропрограма доступна, її буде завантажено для оновлення мікропрограми на апараті. Налаштування запланованих оновлень

Застосування завантаженої мікропрограми

1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран інтерфейс віддаленого користувача
3
Клацніть [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Клацніть [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Апарат буде автоматично перезапущено відразу після застосування мікропрограми.
Видалення мікропрограми
Клацніть [Delete Firmware]  [OK].
Налаштування параметрів із панелі керування
Оновлення мікропрограми можна також виконати з <Update Firmware> на екрані <Головний> залежно від регіону.
9XW7-0E9