Налаштування особистих папок

Особиста папка – це окрема папка, яку може використовувати користувач, який виконав вхід у систему апарата за допомогою функції керування персональною автентифікацією. Спільні папки та файлові сервери можна вказати та використовувати як особисту папку.
Адміністратор із правами Administrator вибирає спосіб визначення особистих папок. Користувачі, що виконали вхід, указують особисті папки на основі налаштувань, визначених адміністратором.
Особиста папка – це папка, спільний доступ до якої надається на наведених нижче екранах.
<Сканувати й надіслати>
Параметр <Мережа> у розділі <Сканувати й зберегти>
Параметр <Мережа> у розділі <Доступ до збережених файлів>
Створення папок у будь-якому розташуванні, зазначеному користувачами
Користувачі можуть створювати особисті папки в будь-якому розташуванні. Завдяки цьому кожен користувач може надсилати документи в папку в знайомому розташуванні.
Створення папок у домашній папці, яку зазначив адміністратор
Папка для кожного імені користувача створюється в батьківській папці (домашній папці), яку зазначив адміністратор. Керувати особистими папками в такому разі простіше, оскільки всі вони перебувають в одному розташуванні. Ви можете вказати спільну папку Windows (SMB) або сервер WebDAV.
У разі налаштування домашньої папки на сервері WebDAV необхідно заздалегідь підготувати папки для всіх користувачів.
Створення папок у розташуванні, зазначеному сервером
Особисті папки вказуються на основі інформації про папки, зареєстрованої на сервері автентифікації (наприклад, атрибута homeDirectory в Active Directory у Windows.). Ви можете вказати тільки спільну папку Windows (SMB).

Налаштування способу вказування місця розташування для особистих папок

1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Параметри функції>  <Надіслати>  <Загальні параметри>  <Спосіб указування особистої папки>.
Цей параметр такий самий, як і наступний. Параметри перебувають у різних розташуваннях, але виконують однакову функцію.
 (Парам./Реєстр.) <Параметри функції> <Збереження/Доступ до файлів> <Параметри мережі> <Спосіб указування особистої папки>
3
Виберіть спосіб указування місця розташування для особистих папок.
Створення папок у будь-якому розташуванні, зазначеному користувачами
Натисніть <Реєструвати для кожного користувача>  <OK>. Кожен користувач може самостійно вказати розташування для особистої папки.
Створення папок у домашній папці, яку зазначив адміністратор
1
Натисніть <Папка Головна>  <Установити>.
2
Укажіть домашню папку, а потім натисніть кнопку <OK>.
<Протокол>
Виберіть протокол, що використовуватиметься для доступу до особистої папки.
<Ім’я хоста>
Введіть ім’я хоста або IP-адресу комп’ютера, на якому слід створити домашню папку.
<Шлях до папки>
Введіть шлях до домашньої папки. Наприклад, введіть «users\public\share», якщо домашня папка розташована в папці «share» в каталозі «Public» на диску C: (шлях до папки: C:\users\public\share).
Якщо шлях містить забагато рівнів папок, указати його не вдасться.
3
Виберіть автентифікаційні дані, які необхідно використовувати, і натисніть кнопку <OK>.
Щоб указати окремі ім’я користувача та пароль для особистої папки, установіть прапорець <Викор. відом. для автент. кожн. кор.>. Щоб використовувати ім’я користувача та пароль, які вказано під час входу в систему, зніміть цей прапорець. Якщо ж цей прапорець установлено, необхідно зареєструвати ім’я користувача та пароль для кожного користувача.
У домашній папці створюється папка, яка може мати наведені нижче імена.
Якщо встановлено прапорець <Викор. відом. для автент. кожн. кор.>: ім’я користувача, указане користувачем
Якщо прапорець <Викор. відом. для автент. кожн. кор.> не встановлено: ім’я користувача, що використано для входу
Створення папок у розташуванні, зазначеному сервером
1
Натисніть <Використовувати сервер для входу в систему>.
2
Виберіть автентифікаційні дані, які необхідно використовувати, і натисніть кнопку <OK>.
Щоб указати окремі ім’я користувача та пароль для особистої папки, установіть прапорець <Викор. відом. для автент. кожн. кор.>. Щоб використовувати ім’я користувача та пароль, які вказано під час входу в систему, зніміть цей прапорець. Якщо ж цей прапорець установлено, необхідно зареєструвати ім’я користувача та пароль для кожного користувача.
Інформацію про автентифікацію, необхідну для доступу до особистої папки (ім’я користувача та пароль), неможливо отримати з Active Directory. Якщо вибрано <Викор. відом. для автент. кожн. кор.>, ім’я користувача та пароль для входу в апарат за допомогою автентифікації з використанням клавіатури реєструються як інформація автентифікації для доступу до особистої папки.
Необхідно використовувати службу входу, яка підтримує цю функцію. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого дилера або співробітника сервісного центру.
Якщо використовується автентифікація користувачів, налаштуйте папку в атрибуті користувача homeDir в Active Directory, використовуючи формат «\\ім’я хоста\шлях до папки».
Реєстрація особистої папки та додавання автентифікаційних даних для кожного користувача
Якщо для параметра <Спосіб указування особистої папки> установлено значення <Реєструвати для кожного користувача>, зареєструйте одну з наведених нижче папок як особисту папку для кожного користувача. Зареєстровані параметри однакові, і реєструється та сама особиста папка незалежно від того, де виконано налаштування.
<Сканувати й надіслати>    <Реєстр./редаг. відомості для кожного користувача> <Особиста папка>
<Сканувати й зберегти> <Мережа>    <Реєстр./редаг. відомості для кожного користувача> <Особиста папка>
<Доступ до збережених файлів> <Мережа>    <Реєстр./редаг. відомості для кожного користувача> <Особиста папка>
9XW7-0AK