<Отримати віддалену адресну книгу>

Укажіть параметри для отримання віддаленої адресної книги.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».
Елемент, позначений зірочкою (*)
З’являється, лише якщо апарат підтримує функцію факсимільного зв’язку.

<Отримати адресну книгу>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>
Можна вказати, чи використовувати адресну книгу іншого апарата серії в мережі як віддалену адресну книгу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Отримати адресну книгу>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Адреса сервера віддаленої адресної книги>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>
Можна вказати IP-адресу або ім’я хоста пристрою, на якому відкрита віддалена адресна книга для зовнішнього доступу. IP-адресу можна вказати за допомогою IPv4 або IPv6.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Адреса сервера віддаленої адресної книги>
Введіть IP-адресу або ім’я хоста
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Час очікування обміну даними>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>
Можна встановити час очікування встановлення зв’язку. Якщо пристрій, на якому відкрито доступ до віддаленої адресної книги, не відповідає протягом заданого періоду часу, апарат припиняє спробу отримати інформацію про адресатів із такого пристрою.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час очікування обміну даними>
від 15 до 30 до 120 с
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Налаштув. авт. вибору лінії для передав. факсом> *

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>
Можна встановити, чи під час надсилання факсу адресату, отриманому з віддаленої адресної книги, використання факсимільного лінії, зареєстрованої для цього адресата, буде замінено автоматичним вибором лінії факсимільного зв’язку.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Налаштув. авт. вибору лінії для передав. факсом>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
9XW7-0JW