<Параметри друку>

Укажіть параметри друку, спільні для всіх функцій.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Пріоритет друку>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>
Завдання зі встановленим вищим пріоритетом друкуватиметься після виконання поточного завдання.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Пріоритет друку>
<Копіювання>: 1, 2, 3
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Принтер>: 1, 2, 3
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Доступ до ст. файлів>, <Отримання/Факс>, <Інше>: 1, 2, 3
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо той самий пріоритет друку був визначений для багатьох функцій, друк починатиметься із завдання, що було оброблено першим.
Пріоритетний друк не відбуватиметься, доки не закінчиться поточне завдання. Однак якщо поточне завдання призупинено, може початися друк наступного завдання залежно від його параметрів.

<Пріоритет тексту/фото під час розпізнав. ACS як Ч/Б>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>
Можна встановити якість, що буде використовуватися, якщо буде виявлено, що оригінал є чорно-білим з автоматичним вибором кольору.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Пріоритет тексту/фото під час розпізнав. ACS як Ч/Б>
<Пріоритет тексту>, <Пріоритет фотозображень>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
Якщо для цього параметра встановити значення <Пріоритет тексту> і буде визначено, що оригінал є чорно-білим, за допомогою режиму <Авто (Кольор./Ч/Б)> у <Вибір кольору>, то оригінал оброблятиметься так, ніби вибрано <Текст> як параметр типу оригіналу, навіть якщо для <Тип оригіналу> у <Копіювання> вибрано режим, відмінний від <Текст>.

<Перетв. хроматич. кольорів для друку в реж. 2 кол.>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>
Ви можете вибрати певний колір, який використовуватиметься під час друку в двоколірному режимі, коли друк виконується чорним кольором і заданим кольором. Двоколірний режим можна встановити для копіювання або друку. Цей параметр відображається в двоколірному режимі як для друку, так і для копіювання.
<Усі хроматичні кольори>: зазначення кольору, який буде використовуватися для всіх хроматичних кольорів, відмінних від чорного, в оригіналі (або даних зображення).
<Схожі хромат. кольори>: використання кольору лише для заданого кольору (або подібного кольору) і використання чорного для всіх інших хроматичних кольорів в оригіналі (або даних зображення).
 Приклади замінених кольорів і параметрів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Перетв. хроматич. кольорів для друку в реж. 2 кол.>
<Усі хроматичні кольори>, <Схожі хромат. кольори>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Параметри за замовчуванням для виведення звіту>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>
Укажіть параметри за замовчуванням, що використовуються під час друку звітів, як-от Звіту про надсилання та Звіту про керування зв’язком.

<Автоматичне видалення призупинених завдань>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>
Якщо для цього параметра встановлено значення <Увімк.> і завдання призупиняється через зминання паперу тощо, апарат автоматично видаляє завдання після завершення заданого періоду часу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Автоматичне видалення призупинених завдань>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Час до автоматичного видалення> (0–5–999 хв.)
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Інформацію про збереження призупиненого завдання без його автоматичного видалення див. у розділі <Час очікування призупиненого завдання>.
9XW7-0H9