<Загальні параметри>

Укажіть параметри, спільні для функцій отримання та переадресації.
 
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Друк на обох сторонах>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вибрати, чи друкувати отримані документи з обох сторін аркуша паперу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Друк на обох сторонах>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Зменшення розміру під час отримання факсом>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, чи зменшувати розмір отриманих документів. Таким чином увесь документ друкуватиметься в межах області паперу, доступної для друку.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Зменшення розміру під час отримання факсом>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Режим зменшення>: <Авто>, <Фіксов.>
<Коеф. зменш.>: від 75 до 90 % до 97 %
<Напрямок зменшення>: <Вертикальний і горизонтальн.>, <Тільки вертикально>
Якщо для цього параметра встановлено значення <Вимк.>, розмір зображення отриманого файлу не зменшується відповідно до розміру паперу. Якщо розмір зображення виходить за межі доступної для друку області, зображення буде поділено на рівні частини й надруковано на окремих аркушах паперу.
Якщо вибрати значення <Авто> у <Режим зменшення>, розмір зображення зменшується автоматично відповідно до придатного коефіцієнта зменшення. Діапазон цього коефіцієнта коливається від значення, установленого для параметра <Коеф. зменш.>, до 100%від розміру отриманого документа.

<Друк нижнього колонтитула отриманої сторінки>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, чи слід друкувати в нижній частині отриманих документів такі дані, як час отримання документа й кількість сторінок у ньому.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Друк нижнього колонтитула отриманої сторінки>
<Друк>, <Не друкувати>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо отримано повідомлення електронної пошти без тексту, інформація з полів From (Від) і Subject (Тема) (не більше 24 символів для кожного поля) роздруковується вгорі першої сторінки вкладеного файлу.

<Перервати й друкувати завдання отримання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна призупинити виконання інших завдань, щоб надрукувати факс/інтернет-факс під час його отримання.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Перервати й друкувати завдання отримання>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Використовувати параметри переадресації>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, чи слід переадресовувати отримані документи іншим адресатам (наприклад, у вхідну скриньку для конфіденційних факсимільних документів або на зовнішній файловий сервер). Якщо встановити значення <Увімк.>, укажіть умову переадресації в розділі <Параметри переадресації>.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати параметри переадресації>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Робота з файлами, що містять помилки переадр.>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, що робити з документами, які не вдалося переадресувати.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Робота з файлами, що містять помилки переадр.>
<Друкувати завжди>, <Збереження/Друк>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо натиснути <Загальні параметри> і встановити для параметра <Видалити завдання надсилання з помилкою> значення <Вимк.>, документи з помилками переадресації зберігатимуться на екрані <Монітор стану> і їх не можна буде обробляти відповідно до вказаних тут параметрів.
Якщо вибрати <Збереження/Друк>, коли встановлено блокування пам’яті, документи з помилками переадресації будуть збережені.
Якщо вибрати <Збереження/Друк>, коли не встановлено блокування пам’яті, документи з помилками переадресації друкуватимуться.

<Параметри переадресації>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати умови для переадресації отриманих документів. Також можна налаштувати переадресацію всіх вхідних документів вказаному адресатові без зазначення будь-яких умов. Автоматична переадресація отриманих документів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри переадресації>
<Метод отримання:>, <Дійсно/Недійсно>, <Видалити>, <Реєструвати>, <Інші операції> (<Безумовна переадресація>, <Докл. відом./Редагувати>, <Список завд. друку>, <Пріоритет ел. пошти>, ), <Пошук>
Так
Ні
Так
Ні*1
Forwarding Settings
*1 <Реєструвати>, <Безумовна переадресація>, <Докл. відом./Редагувати>: C

<Задати скр. факсу/інтернет-факсу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Укажіть параметри скриньки вхідних факсів/інтернет-факсів.

<Завжди надсилати сповіщ. про помилки отримання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, чи слід повідомляти відправника про те, що адресату не вдалося отримати інтернет-факс.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Завжди надсилати сповіщ. про помилки отримання>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
9XW7-0JA