<Імпорт/експорт>

Укажіть параметри для імпорту/експорту даних параметрів.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Імпорт із пристрою пам’яті USB>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Можна імпортувати всі відомості про параметри з пристрою пам’яті USB.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Імпорт із пристрою пам’яті USB>
<Зберегти результ. імпорту в пристр.>: ‏Увімкн., Вимкн.
<Зберегти результ. імпорту в USB>: ‏Увімкн., ‏Вимкн.
<Пароль дешифрування>
Ні
Ні
Ні
Ні
-
Якщо пристрій пам’яті USB уже під’єднано до апарата, його буде розпізнано як носій пам’яті для використання під час імпорту, навіть якщо буде під’єднано новий пристрій пам’яті USB. Натисніть   витягніть під’єднаний пристрій пам’яті USB вставте потрібний пристрій пам’яті USB.

<Експорт на пристрій пам’яті USB>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Можна експортувати всі відомості про параметри на пристрій пам’яті USB.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Експорт на пристрій пам’яті USB>
<Пароль шифрування>
Ні
Ні
Ні
Ні
-
Вибрати, які параметри експортувати на USB-пам’ять, неможливо. Усі параметри експортуються в пакетному режимі.
Якщо USB-пам’ять уже під’єднано до апарата, її буде розпізнано як носій пам’яті для використання під час експорту, навіть якщо буде під’єднано нову USB-пам’ять. Натисніть   витягніть під’єднану USB-пам’ять вставте потрібну USB-пам’ять.

<Звіт про результати імпорту>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Виберіть для друку звіту про результати імпорту.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Звіт про результати імпорту>
<Так>, <Ні>
Ні
Ні
Ні
Ні
-
Звіти друкуються наведеною нижче мовою.
Якщо відразу після імпорту для мови інтерфейсу на апараті встановлюється японська мова: Japanese
Якщо відразу після імпорту для мови інтерфейсу на апараті встановлюється будь-яка інша мова, крім японської: Українська

<Обмежити імпорт/експорт із веб-служби>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Укажіть, чи слід заборонити виконання операцій імпорту й експорту за допомогою інших веб-програм, крім Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Обмежити імпорт/експорт із веб-служби>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
9XW7-0K8