<Параметри прямого підключення>

Укажіть параметри прямого підключення.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Використовувати пряме підключення>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Укажіть, чи потрібно використовувати пряме підключення. Пряме підключення
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати пряме підключення>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Тип прямого підключення>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Виберіть тип прямого підключення. Пряме підключення
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Тип прямого підключення>
<Режим точки доступу>, <Wi-Fi Direct>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Укажіть ім’я пристрою, який потрібно використовувати для прямих підключень (Wi-Fi Direct).

<Ім’я пристрою для Wi-Fi Direct>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Укажіть ім’я пристрою, яке потрібно використовувати для прямих підключень (Wi-Fi Direct).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Ім’я пристрою для Wi-Fi Direct>
Ім’я пристрою для режиму Wi-Fi Direct (макс. 32 символи): Ім’я пристрою
Ні
Так
Так
Ні
-
До назви пристрою для Wi-Fi Direct автоматично додається «-XY_Canon10» (де XY – випадкові літери), якщо тільки ім’я пристрою не містить 22 та більше символів. У такому випадку «-XY_Canon10» не додається.

<Час до припинення сеансу прямого підключення>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Укажіть час до автоматичного переривання зв’язку в разі тривалої відсутності даних, які необхідно прийняти/надіслати, під час зв’язку через пряме підключення.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час до припинення сеансу прямого підключення>
0 = Вимк., від 1 до 30 до 60 хв
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Цей параметр вимкнуто, якщо для параметра <Трим. завжди ввімк., якщо вказ. SSID/ключ мережі> встановлено значення <Увімк.>.

<Параметри режиму точки доступу>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Укажіть параметри для режиму точки доступу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри режиму точки доступу>
<Використ. особист. SSID та мереж. ключ>: <Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Використовувати користувацький SSID>: <Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: введіть SSID
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Використовувати користув. ключ мережі>: <Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Ключ мережі>: введіть мережевий ключ
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Коли для параметра <Використ. особист. SSID та мереж. ключ> встановлено значення <Увімк.>
Інформація про користувача й ідентифікатор SSID/ключ мережі під час входу в систему пов’язується та зберігається в апараті. Можна підключити тільки один мобільний пристрій.
Коли для параметра <Використ. особист. SSID та мереж. ключ> встановлено значення <Вимк.>
Якщо для обох параметрів <Використовувати користувацький SSID> і <Використовувати користув. ключ мережі> встановлено значення <Увімк.>, одночасно можна підключити кілька мобільних пристроїв. Одночасно можна підключити щонайбільше п’ять пристроїв.
Якщо для одного або обох параметрів <Використовувати користувацький SSID> і <Використовувати користув. ключ мережі> встановлено значення <Вимк.>, щоразу для підключення використовується випадковий ідентифікатор SSID або ключ мережі. Можна підключити тільки один мобільний пристрій.

<Трим. завжди ввімк., якщо вказ. SSID/ключ мережі>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Якщо параметри <Використовувати користувацький SSID> і <Указати ключ мережі для використання> увімкнені в розділі <Параметри режиму точки доступу>, для прямого підключення не потрібно натискати кнопку <Увімкнути> у розділі <Пряме підключення> на сторінці <Мобільний портал>.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Трим. завжди ввімк., якщо вказ. SSID/ключ мережі>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
До апарата можна підключити кілька мобільних пристроїв одночасно. Одночасно можна підключити щонайбільше п’ять пристроїв.
Якщо для цього параметра встановлено значення <Увімк.>, параметр <Час до припинення сеансу прямого підключення> вимкнено.
Якщо для цього параметра встановити значення <Увімк.>, апарат не переходитиме в режим сну повністю.

<Параметри IP-адреси для прямого підключення>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Укажіть IP-адресу для розподілу для мобільних пристроїв у разі використання прямого підключення.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри IP-адреси для прямого підключення>
192.168.22.1
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
IP-адреса, яка передається мобільним пристроям, може перевищувати зазначену IP-адресу, але не більше ніж на дев’ять одиниць.

<Особисті параметри SSID та ключа мережі>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Укажіть ідентифікатор SSID і ключ мережі для кожного користувача під час входу в систему та підключення за допомогою прямого підключення.
Щоб задати ідентифікатор SSID, установіть для параметра <Використовувати користувацький SSID> значення <Увімк.> і введіть SSID.
Щоб задати ключ мережі, установіть для параметра <Використовувати користув. ключ мережі> значення <Увімк.> і введіть ключ мережі.
Якщо для параметра <Автоматично вмикати/вимикати пряме підключ. під час входу/виходу> установлено значення <Увімк.>, прямі підключення можливі, якщо під час входу в систему не натискати <Мобільний портал>  <Пряме підключення> <Увімкнути>.
 
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Особисті параметри SSID та ключа мережі>
<Використовувати користувацький SSID>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Ні
C
Personal Setting Information
<SSID>: введіть персональний ідентифікатор SSID.
Так
Так
Ні
C
Personal Setting Information
<Використовувати користув. ключ мережі>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Ні
C
Personal Setting Information
<Ключ мережі>: введіть персональний мережевий ключ.
Так
Так
Ні
C
Personal Setting Information
<Автоматично вмикати/вимикати пряме підключ. під час входу/виходу>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Ні
C
Personal Setting Information
Під час установлення цього параметра із правами адміністратора виберіть <Особисті параметри> на екрані «Параметри/Реєстрація».

<Викор. реєстр. ім’я як ім’я корист. для завд. друку>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри прямого підключення>
Укажіть, чи відображати ім’я, вказане під час входу в систему, як ім’я користувача, якому належать завдання друку, виконувані з використанням прямого підключення.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Викор. реєстр. ім’я як ім’я корист. для завд. друку>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
9XW7-0FK