Інші параметри мережі

Установіть зазначені нижче параметри відповідно до вашого мережевого середовища.

Установлення режиму PASV для FTP

PASV – це режим зв’язку з FTP-сервером, який використовується під час передавання файлів. Натисніть <Увімк.> для цього параметра, щоб дозволити апарату підключатися до FTP-сервера, навіть якщо апарат перебуває в брандмауері. Спочатку переконайтеся, що на FTP-сервері встановлено режим PASV.
 (Парам./Реєстр.) <Настройки>   <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Використовувати режим PASV для FTP>  <Увімк.>  <OK>

Настроювання параметрів SNTP

SNTP – це протокол для настроювання часу з використанням сервера часу в мережі. SNTP використовується, коли потрібно настроїти час між апаратом і сервером у тих випадках, коли автентифікація безпеки здійснюється під час доступу до сервера LDAP. Заздалегідь установіть різницю в часі (часовий пояс), оскільки дії засновані на всесвітньому координованому часі (UTC). Установлення дати й часу
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки> <Мережа> <Параметри TCP/IP> <Параметри SNTP>.
3
Натисніть <Увімк.> для параметра <Використовувати SNTP> та виконайте відповідні налаштування.
<Інтервал опитування>
Укажіть заданий інтервал у хвилинах, щоб скоригувати час.
<Адреса сервера NTP>
Введіть IP-адресу NTP-сервера. У разі використання DNS-сервер замість IP-адреси можна ввести «ім’я хоста.ім’я домену» (FQDN), використовуючи буквено-цифрові символи. (Приклад. «ntp.example.com»).
<Перевірка сервера NTP>
Ви можете перевірити стан зв’язку між зареєстрованим сервером і SNTP. Якщо підключення виконано правильно, відображається повідомлення «ОК». Однак підтверджується тільки стан зв’язку, а настроювання часу не виконується.
Щоб синхронізувати час через SNTP з NTP-сервером, потрібно завчасно встановити часовий пояс, у якому використовується апарат. Установлення дати й часу
Якщо протокол SNTP не встановлено, апарат може отримати доступ до зовнішнього сервера SNTP, щоб синхронізувати годинник під час використання певних служб.
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть  (Парам./Реєстр.) <Так>.

Моніторинг апарата із систем керування пристроєм

У разі використання програмного забезпечення для керування пристроєм ви можете збирати різні відомості, наприклад інформацію про настроювання, адресу, збої пристрою в мережі через сервер, і керувати ними.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки> <Мережа> <Параметри TCP/IP> <Параметри багатоадресного виявлення>.
3
Установіть для пункту <Відповідь> значення <Увімк.>, натисніть <Ім’я області дії> і введіть ім’я області.
Введіть ім’я області, визначене за допомогою параметрів Multicast Discovery (параметри багатоадресного виявлення) в розділі <Ім’я області дії>.
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть  (Парам./Реєстр.) <Так>.
9XW7-03F