Dostupný papír

Typy papíru, které lze použít na tomto stroji, jsou zobrazené v následující tabulce.
Chcete-li znát dostupné papíry pro připojené volby, podívejte se do specifikací jednotlivých voleb.
Dodržujte bezpečnostní opatření týkající se používání papíru.

Podporované velikosti papíru

Velikosti papíru
Zdroj papíru (standardní)
Zdroj papíru (volitelné)
Zásuvka na papír 1
Víceúčelová přihrádka
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
A4
A5
A5R
A6
B5
B6
16K
LTR
LGL
-
3x5
-
-
-
STMT
EXEC
Vlastní velikost
(76,2 mm x 127,0 mm až 216,0 mm x 355,6 mm)
*1
*2
*2
No.10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Nagagata 4
-
-
-
Nagagata 40
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
*1 Můžete používat vlastní nastavení velikosti od 101,6 mm x 148,0 mm do 216,0 mm x 297,0 mm.
*2 Můžete používat vlastní nastavení velikosti od 101,6 mm x 148,0 mm do 216,0 mm x 355,6 mm.
Velikosti papíru podporované tímto zařízením
„Vertikální“ strana a „horizontální“ strana papíru

Podporované typy papíru

Pro tisk na tomto stroji lze používat bezchlorový papír.
Typ papíru
Hmotnost papíru
Zdroj papíru (standardní)
Zdroj papíru (volitelné)
Zásuvka na papír 1
Víceúčelová přihrádka
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
Tenký
60 g/m²
Běžný 1
61 až 74 g/m²
Běžný 2
75 až 90 g/m²
Běžný 3
91 až 105 g/m²
Silný 1
106 až 119 g/m²
Silný 2
120 až 128 g/m²
Silný 3
129 až 163 g/m²
Silný 4
164 až 200 g/m²
-
-
-
Silný 5
201 až 216 g/m²
-
-
-
Barva
61 až 74 g/m²
Recyklovaný 1 *1
61 až 74 g/m²
Recyklovaný 2 *1
75 až 90 g/m²
Hlavičkový 1
61 až 74 g/m²
Hlavičkový 2
75 až 90 g/m²
Hlavičkový 3
91 až 105 g/m²
Hlavičkový 4
106 až 119 g/m²
Hlavičkový 5
120 až 128 g/m²
Hlavičkový 6
129 až 163 g/m²
Hlavičkový 7
164 až 200 g/m²
-
-
-
Štítky
118 až 130 g/m²
-
Klížený 1
60 až 74 g/m²
Klížený 2
75 až 105 g/m²
Obálka
80 až 100 g/m²
-
-
-
*1 Lze použít 100% recyklovaný papír.

Papír dostupný pro oboustranné kopírování / oboustranný tisk

Při provádění oboustranného kopírování nebo oboustranného tisku použijte papír, který splňuje následující požadavky.
Velikost papíru:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, vlastní velikost (148,0 mm x 210,0 mm až 216,0 mm x 355,6 mm)
Typ papíru:
Tenký, Běžný 1, Běžný 2, Běžný 3, Silný 1, Silný 2, Silný 3, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Hlavičkový 1, Hlavičkový 2, Hlavičkový 3, Hlavičkový 4, Hlavičkový 5, Hlavičkový 6, Barevný, Klížený 1 a Klížený 2
Hmotnost papíru:
60 g/m² až 163 g/m²
Při použití jiného papíru použijte možnost <2. strana 2str. listu> pro tisk/kopírování na zadní stranu potištěného papíru.

Nepoužitelný papír

Před tiskem zkontrolujte, zda je použitý papír vhodný. Nepoužívejte následující typy papíru, protože mohou způsobit zaseknutí papíru nebo chyby tisku:
Zmačkaný, pomačkaný, pokrčený, potrhaný nebo vlhký papír*1
Tenký slaměný papír, velmi tenký papír, hrubý papír, lesklý papír
Papír s lepidlem nebo jiným lepidlem nebo papír se štítky, jehož zadní stranu lze snadno odlepit.
Papír potištěný termotransferovou tiskárnou, zadní strana papíru potištěná termotransferovou tiskárnou
*1 Při tisku na vlhký papír může z výstupní oblasti vycházet pára nebo na výstupní části ulpívat kapky vody, což však neznamená poruchu. Je to proto, že voda obsažená v papíru se odpařuje vlivem tepla, které vzniká při fixaci toneru na papír. K tomu dochází spíše při nízké teplotě v místnosti.

Bezpečnostní opatření týkající se papíru

Při použití papíru
Používejte pouze papír, který je zcela aklimatizovaný na prostředí, v němž je stroj nainstalován. Papír, který byl skladován za odlišné teploty nebo vlhkosti, může způsobit zachycení papíru nebo snížit kvalitu tisku.
Manipulace s papírem a jeho skladování
Doporučujeme papír použít okamžitě po otevření balení. Zbývající papír vraťte do původního obalu a skladujte na rovném povrchu.
Papír skladujte zabalený v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí či vyschnutím.
Neskladujte papír tak, že by se mohl zvlnit nebo zohýbat.
Neskladujte papír svisle a neukládejte na sebe příliš velké množství papíru.
Papír neskladujte na přímém slunečním světle nebo na místě vystaveném vysoké vlhkosti, suchu nebo výrazným změnám teploty a vlhkosti.
Při tisku na navlhlý papír
V oblasti výstupu papíru se může tvořit pára, případně se kolem oblasti výstupu papíru mohou tvořit kapky vody. Tyto jevy jsou zcela obvyklé, důvodem je teplo vznikající při fixaci toneru na papír, které způsobuje odpařování vlhkosti obsažené v papíru (k této situaci dochází zejména při nízké pokojové teplotě).

Skladování papíru vytisknutého strojem

A12Y-025