Spolehlivost

V této části je popsáno, jak dosáhnout pohodlnějšího a bezpečnějšího používání stroje.
Zabránění úniku informací z úložiště
Správa uložených kopií faxů (Automatické ukládání obrazů odeslaných faxů)
Data v úložišti můžete automaticky šifrovat, abyste zabránili úniku informací způsobenému odebráním úložiště.
Odeslané faxy můžete převádět do digitální podoby a automaticky ukládat do zadané složky. K názvu souboru se automaticky přidají informace související s odesláním, abyste mohli faxy efektivně spravovat.
Digitalizace a správa hlášení správy komunikace
Zabránění ponechání originálů v přístroji po naskenování
Hlášení týkající se odesílání a příjmu (hlášení správy komunikace) můžete tisknout nebo také uložit jako soubory CSV a pracovat s nimi na počítači.
Když na kopírovací desku umístíte originál, chybový tón a zpráva na dotykovém panelu vás upozorní v případě, že ho zapomenete vyjmout. Během skenování z podavače a po jeho dokončení bude navíc aktivní indikátor, který upozorňuje, abyste nezapomněli originály vyjmout.
Přehrání údržbových postupů na displeji dotykového panelu (videa)
Na displeji dotykového panelu si můžete přehrát videa s postupem, jak doplnit spotřební materiál a jak provádět čištění.
A12Y-0LY