Nastavení zvukových signálů

Na stroji lze nastavit hlasitost zvukových signálů, které stroj vydává při odesílání/příjmu faxů. Kromě nastavení zvukových signálů pro faxy můžete také zadat, zda má stroj vydávat potvrzovací a varovné zvukové signály.
Toto nastavení se používá pouze pro Linku 1 (standardní linka). Použijte toto nastavení u linky 1 (standardní linka).

Nastavení hlasitosti pro odesílání/příjem faxů

Hlasitost zvuků komunikace během přenosu faxu a zvuk vytvářený pro výsledek odesílání/příjmu faxů je možné upravit.
1
Stiskněte <Nastavení hlasitosti>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Nastavte hlasitost nebo zadejte nastavení a stiskněte <OK>.
<Hlasitost alarmu>
Nastavte hlasitost tónu, který zazní po dokončení odesílání nebo příjmu faxů (kromě tisku přijatých faxů), a hlasitost tónu, který zazní, když je fax zrušen nebo ukončen kvůli chybě. Chcete-li tento zvuk ztlumit, opakovaným stisknutím tlačítka nastavte hlasitost do levé krajní polohy.
<Hlasit. monitoru>
Nastavte hlasitost následujících tónů. Chcete-li tento zvuk ztlumit, opakovaným stisknutím tlačítka nastavte hlasitost do levé krajní polohy. 
Tón, který zazní při odesílání faxů
Tón, který zazní při dokončení tisku přijatého faxu a tón, který zazní, když se fax ukončí z důvodu chyby
<Hlasitost příchozího vyzv.>
Stisknutím nastavte hlasitost příchozích faxů, když je položka <Režim PŘ.> nastavena na <Fax/Tel (Autom. přep.)>. Chcete-li tento zvuk ztlumit, opakovaným stisknutím tlačítka nastavte hlasitost do levé krajní polohy.

Nastavení příchozího tónu faxu

Příchozí tón faxu můžete nastavit, nejen když má zařízení funkci faxu, ale také když je připojen komerční telefon.
1
Stiskněte <Nastavení hlasitosti>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Příchozí vyzv. faxu>.
3
Nastavte příchozí tón.
Vyberte možnost <Zap>, pokud chcete vydávat příchozí tón, nebo možnost <Vyp>, pokud nikoli. Pokud jste vybrali možnost <Vyp>, přejděte ke kroku 5.
4
Vyberte počet příchozích tónů.
Nastavte počet pomocí tlačítek <->/<+> nebo číselných tlačítek.
5
Stiskněte <OK>.
I když je příchozí tón nastaven na možnost <Vyp>, příchozí tón se bude ozývat při obdržení faxu v režimu spánku, pokud je nastavena nízká spotřeba energie v režimu spánku. <Spotřeba energie v režimu spánku>

Nastavení potvrzovacího a varovného zvukového signálu

Tón, který zazní při stisknutí kláves ovládacího panelu a tlačítek dotykového panelu, a tón při chybě, který zazní, když dojde k problému se zařízením, můžete individuálně nastavit. Můžete také nastavit, zda zazní tón indikující výsledek odesílání/příjmu se zámkem paměti faxu.
1
Stiskněte <Nastavení hlasitosti>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
Pokud stroj nezahrnuje funkci faxu, pokračujte krokem 3.
2
Stiskněte <Jiné nastavení hlasitosti>.
Pokud není nainstalován volitelný doplněk pro aktivaci používání faxu (Systémové volitelné doplňky), zobrazí se <Nastavení hlasitosti>.
3
Nastavte jednotlivé potvrzovací/varovné zvukové signály a stiskněte <Zavřít>.
Položky nastavení
Popis
<Tón při vložení>
Stroj vydá zvuk při každém stisknutí tlačítka na ovládacím panelu nebo tlačítka na displeji dotekového panelu.
<Tón při nespráv. vložení>
Stroj vydá zvuk při provedení neplatné operace tlačítkem, např. když zadáte hodnotu, která se nachází mimo povolený rozsah nastavení.
<Tón doplnění zásob>
Stroj vydá zvuk, když je nízká hladina toneru.
<Tón při zapomen. orig.>
Stroj vydá zvuk, jestliže po provedení operací uživatel zanechá na kopírovací desce originál.
<Tón při chybě>
Stroj vydá zvuk, dojde-li k závadě, jako je například zachycení papíru, nebo k jiné chybě.
<Tón na konci úlohy>
Zvuk vydávaný po dokončení operace, jako je kopírování nebo skenování
<Tón režimu spánku>
Tón se ozve, když stroj přechází do režimu spánku, nebo také když se stroj vypne, pokud nastavíte <Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení> na <Zap>. (V určitých situacích se může stát, že se stroj rychle nespustí a tón nezazní.)
<Tón při přihlášení>
Stroj vydá zvuk při úspěšném přihlášení.
<Tón konce PŘ./VYS. z pam.>
Zvuk generovaný, když se odesílání/příjem s použitím zámku paměti faxu dokončí bez výskytu chyby Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)
<Tón při chybě PŘ./VYS.>
Zvuk generovaný, když se odesílání/příjem s použitím zámku paměti faxu dokončí s chybou Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)
4
Stiskněte <OK>.
A12Y-04K