Výměna tonerové kazety

Pokud začne toner docházet nebo dojde úplně, zobrazí se zpráva, abyste připravili nebo nainstalovali novou tonerovou kazetu. Podle pokynů ve zprávě si připravte nebo nainstalujte novou tonerovou kazetu.

Upozornění týkající se výměny tonerové kazety

Nedotýkejte se kontaktů () uvnitř zařízení. Mohli byste tím zařízení poškodit.
Nevyměňujte tonerovou kazetu dříve, než se objeví zpráva, která vás k tomu vyzve.
Tonerovou kazetu držte za držák.
Zabráníte tím poškrábání povrchu () bubnu uvnitř zařízení ani ho nevystavíte světlu. Nedotýkejte se elektrických kontaktů () ani paměti toneru ().
Podrobnosti o jednotlivých zprávách viz Postup řešení každé zprávy.
Informace o produktových číslech tonerových kazet najdete v části Spotřební materiál.
Na stroji můžete provést kontrolu zbývajícího množství toneru. Kontrola úrovně zbývajícího toneru

Postup výměny tonerové kazety

Při výměně tonerových kazet postupujte podle pokynů uvedených ve video a podle pokynů uvedených níže.
1
Otevřete přední kryt.
2
Vytáhněte tonerovou kazetu.
3
Vyjměte náhradní tonerovou kazetu z ochranného obalu.
4
Pětkrát nebo šestkrát tonerovou kazetou zatřeste podle znázornění na obrázku, aby se toner v kazetě rovnoměrně rozprostřel, a poté ji položte na rovný povrch.
V tomto kroku nesnímejte ochranný kryt bubnu ().
5
Sejměte ochranný kryt bubnu.
6
Vložte tonerovou kazetu.
Vyrovnejte tonerovou kazetu s vodítkem toneru () a zasuňte ji až nadoraz do pozice.
Dbejte na to, aby část s bubnem nenarazila do ústí pozice.
Vložte tonerovou kazetu do pozice označené štítkem příslušné barvy ().
7
Zavřete přední kryt.
A12Y-01E