Omezení přístupu k adresáři a funkcím odesílání

Pro adresář můžete nastavit PIN, aby uživatelé nemohli provádět změny údajů týkajících se míst určení, a omezením míst určení, na která bude možné provádět odesílání, můžete snížit riziko úniku informací. U modelů s funkcí faxu lze také snížit riziko, že se faxy odešlou omylem. Slouží k tomu nastavení, že faxy se odešlou pouze v případě, že číslo faxu zadáte dvakrát.
A12Y-0C6