<Nastavení ověření/hesla>

Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení hesla a ověřovací funkce.

<Nastavení funkce ověření>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>
Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení ověřovací funkce.

<Nastavení hesla>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>
Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení hesla.
A12Y-0KA