<Nastavení dílčí linky>

Zadejte nastavení vedlejší linky (bezdrátová LAN nebo samostatná kabelová LAN), když se používají současně kabelová LAN a bezdrátová LAN nebo kabelová LAN a další kabelová LAN.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení IP adresy>

 (Nastav./Uložit)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>
Nastavte adresu IPv4 dílčí linky. Nastavení IPv4 adresy dílčí linky
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení IP adresy>
<DHCP>: Zap, Vyp
Ne
Ano
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
<IP adresa>: <0.0.0.0>
Ne
Ano
Ne
A
Nastavení/Uložení základních informací
<Maska podsítě>: <0.0.0.0>
Ne
Ano
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Adresa brány>: <0.0.0.0>
Ne
Ano
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací

<Prioritní linka pro komunikaci s mobilními zařízeními>

 (Nastav./Uložit)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>
Vyberte linku pro připojení mobilních zařízení při používání hlavní linky a dílčí linky současně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Prioritní linka pro komunikaci s mobilními zařízeními>
<Hlavní linka>, <Dílčí linka>
Ne
Ano
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací

<Nastavení ovladače Ethernet>

 (Nastav./Uložit)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>
Zadejte nastavení ovladače Ethernet pro dílčí linku. Nastavení Ethernetu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení ovladače Ethernet>
<Autodetekce>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Režim komunikace> (Vyp): <Poloviční duplex>, <Úplný duplex>
Ne
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Typ Ethernetu> (Vyp): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ne
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Aktuální rychlost vysílání>: Pouze zobrazit
Ne
Ano
Ano
Ne
-
<Adresa MAC>: Pouze zobrazit
Ne
Ano
Ano
Ne
-

<Nastavení Firewallu>

 (Nastav./Uložit)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>
Nastavte filtrování paketů na vedlejší linku (povolující komunikaci jenom se zařízeními, která mají určitou adresu IP).

<Nastavení pro komunikaci systémových dat>

 (Nastav./Uložit)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>
Zadejte nastavení DNS a proxy používaná pro komunikaci určitých dat systému přes vedlejší linku.
A12Y-0FL