Nastavení hlasitosti (Nastavení hlasitosti)

Zadejte nastavení pro tóny vydávané strojem, například tón při zasílání nebo příjmu faxu a potvrzovací tóny, které upozorňují na stav stroje.
Podrobné informace týkající se tohoto nastavení najdete v části Nastavení zvukových signálů.
Položka pro nastavení zvuku (nastavení hlasitosti) se objeví, když stisknete <Nastavení hlasitosti>.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

Nastavení pro zařízení s funkcí faxu

Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Hlasitost alarmu>
0 až 1 až 3
Ano
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Hlasit. monitoru>
0 až 1 až 3
Ano
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Hlasitost příchozího vyzv.>
0 až 1 až 3
Ano
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Příchozí vyzv. faxu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
C
-Nastavení/Uložení základních informací
Pokud je vybrána možnost <Zap>: Počet zvonění: 1 až 2 až 99
<Jiné nastavení hlasitosti>
<Tón při vložení>: <Zap>, <Vyp>
<Tón při nespráv. vložení>: <Zap>, <Vyp>
<Tón doplnění zásob>: <Zap>, <Vyp>
<Tón při zapomen. orig.>: <Zap>, <Vyp>
<Tón při chybě>: <Zap>, <Vyp>
<Tón na konci úlohy>: <Zap>, <Vyp>
<Tón režimu spánku>: <Zap>, <Vyp>
<Tón při přihlášení>: <Zap>, <Vyp>
<Tón konce PŘ./VYS. z pam.>: <Zap>,<Vyp>
<Tón při chybě PŘ./VYS.>: <Zap>,<Vyp>
Ano
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací

Nastavení pro zařízení bez funkce faxu

Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení hlasitosti>
<Tón při vložení>: <Zap>,<Vyp>
<Tón při nespráv. vložení>: <Zap>,<Vyp>
<Tón doplnění zásob>: <Zap>,<Vyp>
<Tón při zapomen. orig.>: <Zap>,<Vyp>
<Tón při chybě>: <Zap>,<Vyp>
<Tón na konci úlohy>: <Zap>,<Vyp>
<Tón režimu spánku>: <Zap>,<Vyp>
<Tón při přihlášení>: <Zap>,<Vyp>
Ano
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
A12Y-0KH