Přihlášení s přístupovými právy administrátora (správce)

Přihlaste se do systému s přístupovými právy administrátora (správce), jinak nebudete moci nastavit důležité položky související se sítí a zabezpečením. Jestliže po dokončení nastavení budete chtít nastavit správu uživatelů, musíte se do systému přihlásit s přístupovými právy administrátora (správce). Výchozí uživatelské jméno pro administrátora je „Administrator“ a výchozí heslo je „7654321“. Pokud budete zařízení ovládat jako správce, změňte aktuální heslo, abyste zvýšili zabezpečení. Změněné heslo by měl znát pouze administrátor.
Účet „Administrator“ můžete deaktivovat a vytvořit nastavení, kterým konkrétním uživatelům udělíte oprávnění správce.
Inicializace hesla administrátora
Pokud jste zapomněli heslo k účtu „Administrator“, lze jej obnovit na výchozí heslo. Stiskněte tlačítko  (Informace o počitadlu/zařízení)  <Informace o zařízení/Jiné>  <Inicializ. hesla administrátora>  zadejte licenční klíč  stiskněte <Start>  <OK>.
Je-li účet „Administrator“ deaktivovaný, při inicializaci hesla se aktivuje. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
Inicializaci hesla administrátora můžete zakázat. <Zakázat inicializaci hesla administrátora>
1
Stiskněte  (Nastav./Uložit).
2
Stiskněte <Přihlásit>.
3
Přihlaste se příslušným postupem.
Ověření s pomocí klávesnice
1
Nastavte uživatelské jméno a heslo.
Zadejte jméno uživatele s právy správce a poté stiskněte <Další>.
Nastavte heslo a stiskněte <OK>.
2
Stiskněte <Přihlásit>.
Jestliže nezměníte heslo administrátora, na displeji se zobrazí hlášení s výzvou, abyste heslo změnili na nové heslo. Stiskněte <Ano> a nastavte nové heslo. Nové heslo musíte pro potvrzení zadat dvakrát.
Jestliže jste heslo administrátora již změnili, funkce budou dostupné po úspěšném přihlášení.
Po použití se odhlaste.

Když jste přihlášeni jako administrátor

Po stisknutí tlačítka  (Nastav./Uložit) se zobrazí tato obrazovka.
Jestliže zvolíte <Osobní nastavení> a změníte položky, které lze nastavit osobně pro uživatele, nastavení se uloží pro uživatele, kteří se přihlašují do systému stroje, jako osobní nastavení.
Jestliže zvolíte <Nastavení zařízení>, nastavení se uloží jako nastavení stroje.
<Osobní nastavení> a <Nastavení zařízení> se na obrazovce <Nastavení/Uložení> zobrazí pouze tehdy, když se přihlásíte s právy administrátora.
A12Y-02E