A faxküldési funkciók korlátozása

A faxok küldésére vonatkozóan különféle korlátozásokat állíthat be, amelyekkel megelőzheti a küldési hibákat és az információk kiszivárgását harmadik felek számára. Ezeknek a beállításoknak a megadásához rendszergazdai jogosultságok szükségesek.

Faxszámok jóváhagyása küldés előtt

A félretárcsázás elkerülése érdekében előírhatja a felhasználók számára, hogy a faxok küldése előtt kétszer adják meg a faxszámot. Ez a beállítás DeviceAdmin jogosultságokkal is megadható.
 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Adás>  <Fax beállítások>  <Beírt faxszám jóváhagyása>  <Be>  <OK>

A számítógépről történő faxküldés korlátozása

Megtilthatja, hogy a felhasználók számítógépről küldjenek faxokat (Faxok küldése a számítógépről (Számítógépes faxolás)). Ez a beállítás DeviceAdmin jogosultságokkal is megadható.
 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Adás>  <Fax beállítások>  <Fax meghajtó adás engedélyezés>  <Ki>  <OK>

Jóváhagyási képernyő megjelenítése a faxhoz tartozó rendeltetési helyek esetében

Beállíthatja a készüléken, hogy egy fax rendeltetési helyre küldés esetén egy megerősítést kérő képernyőt jelenítsen meg. Ez segíthet a faxküldési hibák megelőzésében.
 (Beáll./Bejegyzés) <Funkció beállítás>  <Adás>  <Fax beállítások>  <Jóváhagyás adás előtt, ha van fax címzett is>  <Be>  Válassza a <Csak körözvényadáshoz> vagy <Mind> lehetőséget  <OK>  (Beáll./Bejegyzés)  (Beáll./Bejegyzés)  <Beáll. módos. alk.>  <Igen>
A <Csak körözvényadáshoz> és <Mind> lehetőségek nem választhatók, ha a sorozatos körözvényadás korlátozva van (Körözvényadások korlátozása).
Ha a faxszám küldés előtti jóváhagyásának funkciója (Faxszámok jóváhagyása küldés előtt) engedélyezve van, akkor a jóváhagyási képernyő nem jelenik meg, ha csak egy rendeltetési hely van.

Körözvényadások korlátozása

Korlátozhatja a körözvényadás funkciót, amellyel a felhasználók egymás után több címzettnek is elküldhetnek egy faxot.
 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Adás>  <Fax beállítások>  <Körözvényadás korlát, ha van fax rendeltetési hely>  <Be>  <OK>  (Beáll./Bejegyzés)  (Beáll./Bejegyzés)  <Beáll. módos. alk.>  <Igen>

Naplóból végzett küldés korlátozása

A felhasználók számára letilthatja annak lehetőségét, hogy a naplóból egy korábban használt rendeltetési helyet adjanak meg. Ennek a beállításnak a megadása után faxküldéskor nem lehet a naplóból kiválasztani a korábban használt rendeltetési helyeket.
 (Beáll./Bejegyzés) <Funkció beállítás>  <Adás>  <Általános beállítások>  <Újraküldés korlátozása naplóból>  <Be>  <OK>
A13C-0C9