Rendszer-kiegészítők telepítése

Rendszer-kiegészítők használatakor lehetséges, hogy az engedélyek bejegyzéséhez Rendszergazda jogosultságokkal kell bejelentkeznie. Az engedélyek bejegyzéséhez szüksége lesz az engedély-hozzáférési szám tanúsítványán található számra. Ügyeljen rá, hogy kéznél legyen, mielőtt megkezdi a műveletet. Az engedélyek bejegyzését akkor is elvégezheti, ha a készülék nem csatlakozik a hálózathoz.
1
Végezzen kommunikációs tesztet.
Tesztelje, hogy be tudja-e jegyezni az engedélyt a hálózaton keresztül.
1
Válassza a  (Beáll./Bejegyzés) lehetőséget.
2
Nyomja meg a <Felügyeleti beállítások> <Engedély/Egyéb>  <Szoftver bejegyzés/frissítés>  <Software Management Settings> gombokat.
3
Válassza ki a <Test Communication> lehetőséget.
Megjelenik a <Do you want to test communication?> üzenet.
4
Válassza ki a <Igen> lehetőséget.
Megjelennek a kommunikációs teszt eredményei.
Ha az <NJ> üzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a LAN-kábel, és megfelelően vannak-e megadva a hálózati beállítások. Beállítás a Beállítási útmutató alapján
Ha nem tud csatlakozni a hálózathoz, offline módon jegyezze be az engedélyt. Ha a bejegyzést nem lehet a hálózaton keresztül elvégezni
2
Válassza a  (Beáll./Bejegyzés) lehetőséget.
3
Nyomja meg a <Felügyeleti beállítások> <Engedély/Egyéb>  <Szoftver bejegyzés/frissítés>  <Install Applications/Options> gombokat.
4
Nyomja meg az <Licenchozzáférési szám> gombot, és írja be az engedély-hozzáférési számot.
5
Ellenőrizze a számot, és nyomja meg az <Start> gombot.
6
Válassza ki a telepítendő funkciót, és nyomja meg a <Install> gombot.
Ha megjelenik a licencszerződés képernyője, olvassa el az információkat, és nyomja meg az <Elfogadom> gombot.
7
Nyomja meg az  (Beáll./Bejegyzés)  (Beáll./Bejegyzés)  <Beáll. módos. alk.>  <Igen> gombokat.

Ha a bejegyzést nem lehet a hálózaton keresztül elvégezni

Ha a készülék valamilyen okból nem tud csatlakozni a hálózathoz, akkor az engedélyt offline módon is bejegyezheti. Első lépésként egy hálózathoz csatlakozó számítógép használatával szerezzen be egy engedélykulcsot, majd ezt a készülékbe beírva jegyezze be. Az engedélykulcs beszerzéséhez szüksége lesz az engedély-hozzáférési szám tanúsítványán található számra, valamint a készülék sorozatszámára.
1
Keresse fel az engedélykibocsátó webhelyet (http://www.canon.com/lms/license/), és szerezze be az engedélykulcsot.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd az engedélykulcs beszerzéséhez írja be az engedély-hozzáférési számot és a sorozatszámot.
2
Válassza a  (Beáll./Bejegyzés) lehetőséget.
3
Válassza ki a <Felügyeleti beállítások>  <Engedély/Egyéb>  <Engedély bejegyzése> lehetőséget.
4
Írja be a licenckulcsot.
5
Nyomja meg a <Start>  <OK> gombokat.
6
Nyomja meg az  (Beáll./Bejegyzés)  (Beáll./Bejegyzés)  <Beáll. módos. alk.>  <Igen> gombokat.
A sorozatszám ellenőrzése
A sorozatszám a képernyő bal alsó részén jelenik meg, ha megnyomja a [Számláló/Eszközinformáció] billentyűt. Emellett a Távvezérlés portáloldalról is ellenőrizhető.
A13C-0EH