<Cím megadása>

Itt adhatja meg a célhelyek és a címjegyzék bejegyzésére vonatkozó beállításokat.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<Címlisták>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
A Címjegyzékbe vagy az egygombos hívásbillentyűkre bejegyzett rendeltetési helyek listáját nyomtathatja ki. Beállításlista nyomtatása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Címlisták>
<1. címlista> – <10. címlista>, <Egygombos>, <Rendszergazda címlista>, <Listát nyomtat>
Igen
Igen
Igen
Nem
A készülék az összes rendeltetési helyet kinyomtatja, beleértve a hozzáférési számokkal tároltakat is, még akkor is, ha a <Címjegyzék hozzáférési számok kezelése> beállítása <Be>.

<Rendeltetések bejegyzése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
A készülék címjegyzékébe jegyezhet be rendeltetési helyeket. Rendeltetési helyek felvétele a címjegyzékbe
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Rendeltetések bejegyzése>
<Új cím bejegyzése>, <Részletek/Szerkesztés>, <Töröl>, <Keresés név szerint>
Igen
Igen
Igen*1
C
Címjegyzék
*1 <Keresendő szerver:>: Nem

<Címlista átnevezése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Az egyes címlistákat nevezheti át.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Címlista átnevezése>
<1. címlista> – <10. címlista>, <Átnevezés>
Igen
Igen
Igen
C
Címjegyzék

<Címlista alapképernyő megváltoztatása>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Azt állíthatja be, milyen típusú címlista jelenjen meg alapbeállításként, amikor a <Címjegyzék> gombot megnyomja az lapképernyőn a <Fax> vagy <Beolvasás és adás> részben.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Címlista alapképernyő megváltoztatása>
<Minden címlista>, <Személyes címlista>, Felhasználói csoport címlistájának neve, <1. címlista> – <10. címlista>, <Egygombos>, <Rendszergazda címlista>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Egygombos bejegyzése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
A készülék egyérintéses gombjaira jegyezhet be rendeltetési helyeket. Célhely bejegyzése egyérintéses gombhoz
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Egygombos bejegyzése>
<001>–<200>, <Bejegyzés/szerkesztés>, <Töröl>
Igen
Igen
Igen
C
Címjegyzék

<Címjegyzék alapképernyő megváltoztatása>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Azt állíthatja be, milyen típusú Címlista jelenjen meg alapbeállításként, amikor megnyomja a <Címjegyzék> gombot a Fax alapképernyőn vagy a Beolvasás és adás alapképernyőn.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Címjegyzék alapképernyő megváltoztatása>
<Helyi>, <LDAP szerver>, <Távoli>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Címjegyzék PIN>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
PIN-kódot állíthat be a Címjegyzékhez. A címjegyzék használatának korlátozása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Címjegyzék PIN>
<Beállítás>:
<PIN>: PIN-kód megadása (legfeljebb 7 számjegy)
<Jóváhagyás>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Címjegyzék hozzáférési számok kezelése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Azt választhatja ki, hogy engedélyezi-e a felhasználóknak, hogy beállíthassanak hozzáférési számot a rendeltetési helyekhez a Címjegyzékbe való bejegyzéskor. A címjegyzék használatának korlátozása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Címjegyzék hozzáférési számok kezelése>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Jelszó befoglalása a címjegyzék exportálásakor>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Ha ezt a beállítást <Be> értékűre állítja, akkor kiválaszthatja, hogy a Címjegyzék Távvezérlés használatával való exportálásakor szerepeltetni kívánja-e a rendeltetési helyekhez bejegyzett jelszavakat.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Jelszó befoglalása a címjegyzék exportálásakor>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Azt állíthatja be, hogy exportálni kívánja-e az alábbi jelszavakat:
A fax rendeltetési helyekben beállított alcímes adáshoz tartozó jelszó
A fájlkiszolgálói rendeltetési helyekhez beállított hitelesítési jelszó

<LDAP szerver bejegyzése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
A rendeltetési helyek kereséséhez vagy bejegyzéséhez használt LDAP-szerverek olyan beállításait adhatja meg, mint a szerver neve és a szerver címe. LDAP-szerver bejegyzése
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<LDAP szerver bejegyzése>
<Bejegyzés>, <Részletek/Szerkesztés>, <Töröl>, <Listát nyomtat>
Igen
Igen
Igen
B*1
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
*1 <Töröl>, <Listát nyomtat>: Nem

<Autom. keresés LDAP szerver használatakor>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Ha ezt a beállítást <Be> értékűre állítja, akkor azonnal megkezdheti a kereséseket, amikor a készülék vezérlőpaneljéről LDAP-szerverhez fér hozzá.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Autom. keresés LDAP szerver használatakor>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Az automatikus kereséseket a rendszer csak az LDAP-szerverek legördülő listájának tetején megjelenő első LDAP-szerverekre hajtja végre.

<TLS tanúsítvány ellenőrzése LDAP szerver h.féréshez>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Azt választhatja ki, hogy LDAP-szerverekhez való csatlakozáskor a készülék ellenőrizze-e a TLS-tanúsítványokat.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<TLS tanúsítvány ellenőrzése LDAP szerver h.féréshez>
<Be>, <Ki>
Igen
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<CN>: Be, Ki

<Alapért. LDAP keresési feltétel változtatása>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
A gyakran használt keresési feltételek bejegyezhetők LDAP-szerverek keresésének alapbeállításaiként.
Alapértelmezett keresési feltételek bejegyzése az egyes LDAP-kiszolgálókhoz
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Alapért. LDAP keresési feltétel változtatása>
<Bejegyzés>, <Inicializál>
Igen
Igen
Nem
C
Személyes beállítás információi

<LDAP keresési tulajdonság Bejegyzés/szerkesztés>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Az LDAP-szerverek keresésekor használandó keresési tételeket adhat hozzá.
LDAP-keresési jellemzők
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<LDAP keresési tulajdonság Bejegyzés/szerkesztés>
<Nincs bejegy. 1>, <Nincs bejegy. 2>:
<Bejegyzés/szerkesztés>, <Töröl>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Név szerinti keresés beállítása LDAP szerver haszn.-kor>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Azt a jellemzőt adhatja meg, amelyet a készülék akkor használ, amikor egy LDAP-szerveren rendeltetési helyeket keres név szerint a „Keresés név szerint” használatával.
„Keresés név szerint” beállítás konfigurálása LDAP-kiszolgálók kereséséhez
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Név szerinti keresés beállítása LDAP szerver haszn.-kor>
<Névtípus a keresési tulajdonsághoz>:
CN, Köznapi név, fullName, Név megjelenítés, sn, givenName, *Egyedi
Igen
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Szűrő>:
tartalmazza, nem tartalmazza, egyenlő, eltér tőle, kezdődik vele, végződik vele

<Távoli címjegyzék megszerzése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Itt adhatja meg távoli címjegyzék lekérésére vonatkozó beállításokat.

<Távoli címjegyzék nyilvánossá tétele>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Itt adhatja meg távoli címjegyzék nyilvánossá tételére vonatkozó beállításokat.

<Személyes címlista használata>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
Kiválaszthatja, hogy a készülék használja-e a készülékre személyes hitelesítéskezeléssel bejelentkezett felhasználó személyes Címjegyzékét.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Személyes címlista használata>
<Be>, <Ki>
Igen
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Felhasználói csoport címlista használata>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Cím megadása>
A <Felhasználói csoport címlista> használatát korlátozhatja. Ha azonban a készülékhez egy rendszergazda fér hozzá a Távvezérlésből, akkor ettől a beállítástól függetlenül végezhet bejegyzést/szerkesztést a <Felhasználói csoport címlista> elemen.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Felhasználói csoport címlista használata>
<Be>, <Be (Csak tallózás)>, <Ki>
Igen
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Beállíthatja, hogy egy felhasználói csoport nevének változásakor a felhasználói csoport címjegyzékének neve is változzon meg. Jelentkezzen be a Távvezérlésbe rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználóként, nyomja meg a [Beállítás/Bejegyzés] [Cím megadása] [Személyes címlista/Felhasználói csoport címlista beállításai] gombot , majd jelölje be a [Felhasználói csoport neve módosításának alkalmazása a Felhasználói csoport címlista nevére] jelölőnégyzetet.
A13C-0JU