<Papíradagolási beállítás>

Itt adhatja meg az összes funkció esetén azonos papíradagolási beállításokat.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<Papírforrás automatikus kiválasztás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papíradagolási beállítás>
Ha ennél a beállításnál valamelyik papírforrás beállításának értéke <Be>, akkor a gép automatikusan abból a papírforrásból adagolja a papírt. Ha számítógépről nyomtat, a papírforrás kiválasztása automatikusan történik.
Ha a <Tárolt fájl elérése> használatával másol vagy nyomtat, akkor a papírforrás kiválasztása a <Papírkiválasztás> mezőben megadott papírtól függően automatikus.Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása egy adott funkciónál
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Papírforrás automatikus kiválasztás>
<Másolás>, <Nyomtató>, <Tárolt fájl elérése>, <Vétel/Fax>, <Más>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Többcélú tálca>: <Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Egyéb papírforrások: <Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Másolás>: <Papírtípus figyelése>: Be, Ki
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Nyomtató>: <Csoport használata>: Be, Ki
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Papíradagolási mód váltás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papíradagolási beállítás>
Ha az egy- és kétoldalas nyomtatás egyidejű alkalmazása mellett rendszeresen használ emblémázott, például fejléces papírokat, akkor ezt a beállítást <Nyomt.oldal elsőb.> értékűre állítva elérheti, hogy a készülék az első oldalt egy- és kétoldalas nyomtatás esetén is az elülső oldalra nyomtassa anélkül, hogy változtatni kellene a papír tájolásán. Előnyomott papír betöltése
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Papíradagolási mód váltás>
<Többcélú tálca> és egyéb papírforrások: <Sebesség elsőbbsége>, <Nyomt.oldal elsőb.>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Azoknál a papírforrásoknál, amelyeknél a <Nyomt.oldal elsőb.> be van állítva, az Automatikus papírkiválasztás (<Autom.>, <Papírkiválasztás>) és a <Papírforrás automatikus kiválasztás> beállításai le vannak tiltva. Egyoldalas nyomtatáskor a nyomtatás sebessége is kisebb.
A <Nyomt.oldal elsőb.> csak akkor van engedélyezve, ha mindkét oldalon nyomtatható papír van beállítva (Kétoldalas másoláshoz/kétoldalas nyomtatáshoz rendelkezésre álló papírok). Más papírok esetén a <Töltsön be papírt.> üzenet jelenik meg, és a készülék nem veszi be a papírt, vagy a <Nyomt.oldal elsőb.> beállítás le van tiltva.
A papír betöltésére vonatkozó utasításokat lásd: Előnyomott papír betöltése.

<Felfüggesztett munka időtúllépés>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papíradagolási beállítás>
Ha ez a beállítás <Be> értékűre van állítva, és egy munka papírhiány stb. miatt felfüggesztésre kerül, a készülék a megadott időtartam elteltével automatikusan kinyomtatja a következő munkát.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Felfüggesztett munka időtúllépés>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
0–5–999perc
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha egy munka azért kerül felfüggesztésre, mert a munka végrehajtása közben fogy ki a papír, a következő munka feldolgozása a felfüggesztési idő letelte után sem kezdődik meg.
A felfüggesztett munkák automatikus törlésével kapcsolatban lásd: <Felfüggesztett munkák automatikus törlése>.
A13C-0H7