<Beolvasási beállítás>

Itt adhatja meg az összes funkció esetén azonos beolvasási beállításokat.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<Adagoló papírelakadás elhárítás mód>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Kiválaszthatja, hogy az adagolóban történt papírelakadás esetén a beolvasás a dokumentum első oldalától induljon-e újra, vagy attól az oldalától, amelyiknél a beolvasás megszakadt.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Adagoló papírelakadás elhárítás mód>
<Első oldaltól>, <Felfüggesztett eredetitől>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A faxok közvetlen küldése ezt a beállítást nem támogatja. Ha közvetlen küldés közben elakad a papír, a munka megszakad. Ilyen esetben állítsa be újból a munkát.
A papírelakadás helyétől függően nehéz lehet annak megállapítása, hogy a dokumentum beolvasása befejeződött-e. Ha a <Felfüggesztett eredetitől> lehetőséget állította be az <Adagoló papírelakadás elhárítás mód> megadásakor, és nem tudja megállapítani, hogy a dokumentum beolvasása hányadik oldalig készült el, akkor a munkát javasolt megszakítani és újból végrehajtani.
Válasszon egyet a következőkből.
<Első oldaltól>: Az eredeti dokumentumokat helyezze újból az adagolóba, majd indítsa újra a beolvasást a dokumentum első oldalától. Az eredeti dokumentumokat a készülék automatikusan fogja adagolni addig az oldalig, amelynél a beolvasás megszakadt.
<Felfüggesztett eredetitől>: A papírelakadás miatt nem beolvasott dokumentumokat helyezze az adagolóba, majd indítsa újból a hátralévő dokumentumok beolvasását.

<Csíkosodás megakadályozása>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Megadhatja, hogy a készülék felismerje és megelőzze-e a csíkosodást eredetik beolvasásakor.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Csíkosodás megakadályozása>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha a <Be> beállítás van megadva, a vékony vonalakat is csíknak érzékelheti a gép.

<Fekete-fehér beolvasási sebesség/minőség előny>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Beállíthatja, hogy fekete-fehér beolvasáskor a beolvasási sebesség vagy a képminőség élvezzen-e elsőbbséget.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Fekete-fehér beolvasási sebesség/minőség előny>
<Fax/I-Fax küldési feladatok>: <Sebesség elsőbbsége>, <Minőség előnye>
<Küldési feladatok, kivéve Fax/I-Fax>: <Sebesség elsőbbsége>, <Minőség előnye>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

Ezzel a beállítással még akkor sem küldhet faxot <Közvetlen adás> funkcióval, ha a <Minőség előnye> lehetőség van beállítva.

<Sebesség/minőség előny beolvasásnál adagolóból>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Beállíthatja, hogy a beolvasási sebesség vagy a képminőség élvezzen-e prioritást olyankor, amikor az eredeti beolvasása az adagolóból történik.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Sebesség/minőség előny beolvasásnál adagolóból>
<Sebesség elsőbbsége>, <Minőség előnye>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ez a beállítás a másolási funkcióra és a másolás funkciót használó AddOn alkalmazásra vonatkozik.

<Gamma érték távoli beolvasáshoz>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Beállíthatja a számítógépre beolvasott színes dokumentumokhoz használandó gamma értéket. A számítógép beállításainak leginkább megfelelő gamma értéket válassza, hogy a dokumentumot optimális fedettséggel tudja kinyomtatni.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Gamma érték távoli beolvasáshoz>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Igen
Igen
Igen
B
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Automatikus összekapcsolás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Ezt a lehetőséget <Be> értékűre állítva automatikusan engedélyezheti a távoli lapolvasó funkciót a <Távoli beolvasó> (<Főmenü> képernyő) megnyomásakor.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Automatikus összekapcsolás>
<Be>, <Ki>
Igen
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha a távoli lapolvasó funkció engedélyezve van, akkor a <Másolás> és a <Beolvasás és tárolás> nem használhatók.
Megadhatja azt az időtartamot, amelynek elteltével a készülék automatikusan kijelentkezteti, és az érintős vezérlőpanel visszatér az alapbeállításhoz.

<Automatikus leválasztás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Ha engedélyezve van a távoli beolvasás funkció (amikor a készülék online), a beolvasás nem lehetséges a <Másolás> és a <Beolvasás és tárolás> művelettel. Ha az <Automatikus leválasztás> lehetőséget <Be> értékre állítja, a készülék a <Beállítások> (Beáll./Bejegyzés) <Automatikus visszaállási idő> eleménél beállított idő elteltével automatikusan offline állapotra vált.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Automatikus leválasztás>
<Be>, <Ki>
Igen
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Automatikus törlési idő> beállítása <0>, a készülék körülbelül két perc elteltével automatikusan leválasztott állapotba kerül.
Megadhatja azt az időtartamot, amelynek elteltével a készülék automatikusan kijelentkezteti, és az érintős vezérlőpanel visszatér az alapbeállításhoz.
A13C-0HC