<Hálózati beállítások>

Itt adhatja meg a beolvasott dokumentumok tárolására és a tárolt fájlok használatára vonatkozó hálózati beállításokat.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<Hálózati hely beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Fájlok tárolása/elérése>  <Hálózati beállítások>
Egy másik imageRUNNER ADVANCE sorozatú készülék Tárhelyét vagy egy Windows-kiszolgálót jegyezhet be külső hivatkozásként. Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Hálózati hely beállítás>
<Bejegyzés> (<Név>, <Protokoll>, <Hely>), <Szerkeszt> (<Név>, <Protokoll>, <Hely>), <Adatok>, <Töröl>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Protokoll külső hivatkozáshoz>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Fájlok tárolása/elérése>  <Hálózati beállítások>
Azt választhatja ki, milyen protokollt használjon a készülék, amikor olyan másik imageRUNNER ADVANCE sorozatú készülék Tárhelyéhez vagy Windows-kiszolgálóhoz fér hozzá, amely kifelé nyitott. Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Protokoll külső hivatkozáshoz>
<SMB>: <Be>, <Ki>
<WebDAV>: <Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<TLS tanúsítv. ellenőrzés hálózati h.féréshez>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Fájlok tárolása/elérése>  <Hálózati beállítások>
Azt erősítheti meg, hogy a kiszolgáló TLS-tanúsítványa érvényes-e, amikor egy másik imageRUNNER ADVANCE sorozatú készülék Tárhelyéhez vagy Windows-kiszolgálóhoz fér hozzá. Megbizonyosodhat a tanúsítvány érvényességéről és a tanúsítási lánc megbízhatóságáról, továbbá megerősítheti a CN (Common Name, Köznapi név) értékét. Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<TLS tanúsítv. ellenőrzés hálózati h.féréshez>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<Ell.őrzendő tételek h.adása>: <CN>: Be, Ki
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Személyes mappa meghatározási mód>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Fájlok tárolása/elérése>  <Hálózati beállítások>
A Személyes mappa egy olyan egyéni mappa, amelyet a személyes hitelesítéskezeléssel bejelentkezett felhasználók használhatnak. Személyes mappaként megosztott mappákat vagy fájlkiszolgálókat lehet megadni és használni. Személyes mappák beállításainak megadása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Személyes mappa meghatározási mód>
<Honi mappa>, <Bejegyzés az egyes használókhoz>, <Bejelentkezési kiszolgáló használata>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Honi mappa> lehetőség van kiválasztva:
<Beállítás>: <Protokoll>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Állomásnév>, <Mappa elérési út>
<Felhasználók hitelesítési info. haszn.>: Be,Ki
Ha az <Bejelentkezési kiszolgáló használata> lehetőség van kiválasztva:
<Felhasználók hitelesítési info. haszn.>: Be,Ki
A Személyes mappa egy olyan mappa, amely az alábbi képernyők között van megosztva.
<Beolvasás és adás>
<Hálózat> a <Beolvasás és tárolás> részben
<Hálózat> a <Tárolt fájl elérése> részben
A13C-0JL