<Hitelesítés-kezelés>

Itt adhatja meg a felhasználók hitelesítési alkalmazás használatával történő kezelésére vonatkozó beállításokat.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<Jelszó megváltoztatása>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
A készülékre bejegyzett felhasználók megváltoztathatják a saját bejelentkezési jelszavukat.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Jelszó megváltoztatása>
(legfeljebb 32 karakter)
Igen
Igen
Igen
C
Hitelesítési felhasználó kezelése
Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a felhasználói hitelesítést használ, és egy nem rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó van bejelentkezve.
Ha a bejelentkezett felhasználó rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik, ez az elem módosítja a jelszót a <Hitelesítési felhasználó bejegyzés/szerkesztés> lehetőségnél.

<Hitelesítési felhasználó bejegyzés/szerkesztés>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Kiválasztásával felhasználókat jegyezhet be a készülékbe, és megadhatja az olyan felhasználói információkat, mint a jelszó és a jogosultsági szint. Felhasználói információk bejegyzése a helyi eszközön
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Hitelesítési felhasználó bejegyzés/szerkesztés>
<Bejegyzés>, <Részletek/Szerkesztés>, <Töröl>
Nem
Nem
Igen
C
Hitelesítési felhasználó kezelése

<Felhasználói hitelesítés használata>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, hogy engedélyezi-e a személyes hitelesítéskezelés funkciót. A felhasználói hitelesítéshez használandó bejelentkezési módszert is kiválaszthatja. A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Felhasználói hitelesítés használata>
<Be>, <Ki>
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<Hitelesítés billentyűzettel>: <Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Hitelesítés billentyűzettel>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Itt állíthatja be a billentyűzettel történő hitelesítés beállításait.

<Bejelentkezési képernyő megjelenítés beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
A „készülék használatának megkezdésekor” és a „valamelyik funkciógomb megnyomása után” lehetőségek közül választva azt adhatja meg, mikor jelenjen meg a bejelentkezési képernyő. A „valamelyik funkciógomb megnyomása után” lehetőség kiválasztása esetén megadhatja, melyik funkciókhoz legyen szükség felhasználói bejelentkezésre. Annak megadása, hogy mikor jelenjen meg a bejelentkezési képernyő
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Bejelentkezési képernyő megjelenítés beállítás>
<Eszk.használatakor megjelenik>, <Funkc. választásakor megjelnik>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Funkc. választásakor megjelnik> lehetőség van kiválasztva:
<Hitelesítés szükséges hozzá>: <Funkciók>, <Színes másolat/nyomat> (<Semmi (Hitelesítés nem szükséges)>, <Teljes színes>, <Teljes színes/Kétszínű>, <Teljes színes/Kétszínű/Egyszínű>)
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hitelesítés kell hozzá a Beállítás/Bejegyzésben>*1: <Minden tétel>, <Csak rendszergazda tételek>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
*1 Olyan elemeket jelöl, amelyek csak akkor jelennek meg, ha az ACCESS MANAGEMENT SYSTEM engedélyezve van.
Ha ezt a beállítást megváltoztatja, előfordulhat, hogy a készülék a <Hozzáférés korlátozása más felhasználó munkáihoz> lehetőséget <Be> értékűre állítja. További részletek: Annak megadása, hogy mikor jelenjen meg a bejelentkezési képernyő.

<Korlátozandó funkciók>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, hogy a személyes hitelesítéskezelés engedélyezése esetén korlátozva legyen-e bizonyos funkciók használata. A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Korlátozandó funkciók>
<Nyomtatás meghajtóról AMS nyomtatómeghajtó bővítmény nélkül>: <Korlátozás>, <Ne korlátozza>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Távoli beolvasás>: <Korlátozás>, <Ne korlátozza>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Távoli eszköz feladat korlát. felhaszn. hitelesítés nélkül>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, hogy érvényes legyen-e a személyes hitelesítéskezelés a számítógépen keresztül végzett nyomtatásra, faxolásra és távoli beolvasásra. A személyes hitelesítés használata a számítógépen keresztül végzett nyomtatás/faxolás/távoli beolvasás kezelésére
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Távoli eszköz feladat korlát. felhaszn. hitelesítés nélkül>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Alapértelmezett szerep felhasználó bejegyzésekor>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, milyen szerepkört kapjanak a felhasználók például olyan helyzetekben, amikor nincsenek beállítva jogosultságok. A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Alapértelmezett szerep felhasználó bejegyzésekor>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
*1 Olyan elemeket jelöl, amelyek csak akkor jelennek meg, ha az ACCESS MANAGEMENT SYSTEM engedélyezve van.

<Felhasználónévben kis- és nagybetű különbözik>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, hogy a felhasználónevekben meg legyenek-e különböztetve a kis- és nagybetűk.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Felhasználónévben kis- és nagybetű különbözik>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ezt célszerű a <Funkció beállítás> <Nyomtatás> <Felhasználónévben kis- és nagybetű különbözik> lehetőséggel együtt beállítani.

<@ használatának engedélyezése a felhasználónévben>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Ezzel engedélyezheti, hogy a felhasználónevekben a „@” jel használható legyen.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<@ használatának engedélyezése a felhasználónévben>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A13C-0K1