<Kijelző beállításai>

Megadhatja az érintős vezérlőpanelre vonatkozó beállításokat.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<Alapképernyő indítás/visszaállítás után>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Az indításkor/visszaállításkor megjelenő alapképernyőt állíthatja be.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Alapképernyő indítás/visszaállítás után>
<Főmenü>, <Másolás>, <Fax>, <Beolvasás és adás>, <Beolvasás és tárolás>, <Tárolt fájl elérése>, <Fax/I-Fax vételi fiók>, <Távoli beolvasó>, <Rend./Továbbít. beállitás>, <Nyomtatás>, <Scan for Mobile>, <Mobil portál>, <uniFLOW Online Setup>
A beállítások sorrendje eltérhet a tényleges készüléken megjelenő sorrendtől.
Nem
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Állapotfigyelő képernyő megnyitás>: Be, Ki
A személyes hitelesítéskezelésben megadott hitelesítési módtól függően lehetséges, hogy az <Alapképernyő indítás/visszaállítás után> részben beállított képernyő megjelenése előtt a bejelentkezési képernyő jelenik meg.
Ha a bejelentkezési szolgáltatást részlegazonosítói hitelesítésre módosítja, és a <Funkciók korlátozása> használatban van a <Részlegazonosító-kezelés> lehetőséghez, akkor a beállításoktól függően lehetséges, hogy a <Főmenü> képernyő vagy a Részlegazonosító/PIN-kód megadására szolgáló bejelentkezési képernyő jelenik meg az <Alapképernyő indítás/visszaállítás után> részben beállított képernyő megjelenése előtt.

<Alapképernyő (Állapotfigyelő)>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Megváltoztathatja az  (Állapotfigyelő) megnyomásakor megjelenő képernyőt.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Alapképernyő (Állapotfigyelő)>
<Alapállapot típus>: <Másolás/Nyomtatás>, <Adás>, <Vétel>, <Tárolás>, <Fogyóanyagok/Más>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Állapot/napló>: <Munkaállapot>, <Munkanapló>
<Adatok> (<Másolás/Nyomtatás>, <Munkaállapot>): <Nyomtatás>, <Másolás>
<Adatok> (<Adás>, <Munkaállapot>): <Adás>, <Fax>
<Adatok> (<Vétel>, <Munkaállapot>): <Fax>, <Újratovábbítás>
<Adatok> (<Másolás/Nyomtatás>, <Munkanapló>): <Másolás>, <Nyomtató>, <Helyi nyomtatás>, <Vett munka nyomtatás>, <Nyugtanyomtatás>
<Adatok> (<Adás>, <Munkanapló>): <Adás>, <Fax>
<Adatok> (<Vétel>, <Munkanapló>): <Vétel>, <Fax>

<Fax funkció megjelenítés>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
A készüléket beállíthatja úgy, hogy a <Főmenü> képernyőn megjelenjen a Fax funkció. Ha beállítja a Fax funkció megjelenítését, akkor azt is kiválaszthatja, hogy a <Fax> megjelenjen-e a <Beolvasás és adás> részben. Ilyenkor egyszerre végezhet küldést fax, e-mail és I-fax típusú rendeltetési helyekre.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Fax funkció megjelenítés>
<Be>, <Ki>
Nem
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Fax engedélyezése a Beolvasás és adásban>: <Be>, <Ki>

<Tárolási hely megjelenítés beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Megváltoztathatja a <Beolvasás és tárolás> vagy <Tárolt fájl elérése> megnyomásakor megjelenő rendeltetési helyeket.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Tárolási hely megjelenítés beállítás>
<Hálózat>: <Be>, <Ki>
Nem
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Memória hordozó>: <Be>, <Ki>

<Nyelv/Billentyűzet váltás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Kiválaszthatja az érintős vezérlőpanelen megjelenő nyelvet/billentyűzetet.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Nyelv/Billentyűzet váltás>
<Nyelv>, <Billentyű elrendez>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Lehetséges, hogy egyes üzenetek nem jelennek meg megfelelően a kiválasztott nyelven. Ilyen esetben indítsa újra a készüléket. Lehetséges, hogy egyes üzenetek a készülék újraindítása után sem változnak meg.
Ha a személyes hitelesítéskezeléssel Kiszolgálóhitelesítés + Helyi eszköz hitelesítése van beállítva, és a készüléken beállított, valamint az Active Directory szoftverben beállított nyelv eltér egymástól, akkor a címzettnek küldött e-mail-üzenetekben nem jelenik meg a küldő teljes neve.

<Nyelv/Billentyűzet kapcsoló megjelenítés>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Megjelenítheti azt a gombot, amellyel át lehet váltani a nyelvet és a billentyűzet elrendezését. A gomb az érintős vezérlőpanel alsó során jelenik meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Nyelv/Billentyűzet kapcsoló megjelenítés>*1
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
*1 Olyan elemeket jelez, amelyek a régiótól függően eltérő alapértelmezett beállítással rendelkezhetnek.

<Billentyűzet Shift zárás funkció használata>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
A billentyűzet-képernyőn az <Betűváltó> gombot megnyomva nagybetűket lehet beírni. A Shift-zárolás beállításait megadhatja úgy, hogy folyamatosan nagybetűket, vagy úgy, hogy nagybetűvel kezdődő szöveget tudjon beírni.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Billentyűzet Shift zárás funkció használata>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Billentyűzethez bejegyzett karakterek>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Bejegyezheti az E-mail-/I-Fax-címzettek billentyűzettel való beírásakor gyakran használt karakterláncokat.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Billentyűzethez bejegyzett karakterek>
<Bejegyzés/szerkesztés>, <Töröl>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Maradék papír üzenet mutatása>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Megadhatja, hogy üzenet jelenjen meg, amikor valamelyik papírforrásban kevés a betöltött papír hátralévő mennyisége.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Maradék papír üzenet mutatása>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Másolatok száma/Munkaidőtartam állapot>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
A megadott példányszám és az aktuális feladat elvégzéséből hátralévő becsült idő megjelenik az érintős vezérlőpanel alsó során.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Másolatok száma/Munkaidőtartam állapot>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Az érintős vezérlőpanel alsó során megjelenő becsült időtartamok pontossága a készülék állapotától függően változhat.
Ha a várakozási idő kevesebb, mint egy perc, a becsült időtartam nem jelenik meg.

<Felszólítás beolvasási hely tisztítására>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Beállíthatja a készüléket úgy, hogy üzenetet jelenítsen meg arra vonatkozóan, hogy a beolvasási területet meg kell tisztítani, amikor a készülék foltokat észlel a dokumentumadagolás beolvasási területén.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Felszólítás beolvasási hely tisztítására>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Papírtípus kiválasztási képernyő elsőbbsége>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Beállíthatja, hogy a papírtípus kiválasztására szolgáló képernyő megjelenítésekor az egyszerű (<Egyszerű>) vagy a részletes (<Részletes>) beállítást kívánja-e előnyben részesíteni.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Papírtípus kiválasztási képernyő elsőbbsége>
<Egyszerű>, <Részletes>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Papírtípuslista alap megjelenítés változtatás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Adja meg, milyen típusú lista jelenjen meg a papírfajta kiválasztásához, és a sorrendet, amelyben a lista elemei láthatók.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Papírtípuslista alap megjelenítés változtatás>
<Kategória>: <Mind>, <Szabvány típus>, <Egyedi típus>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Osztályozás>: <Bejegyzett (növ.)>, <Bejegyzett (csökk.)>, <Név (növ.)>, <Név (csökk.)>, <Súly (növ.)>, <Súly (csökk.)>

<mm/hüvelyk bevitel váltás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Azt állíthatja be, hogy a különféle számbeviteli képernyőkön a számértékeket milliméterben vagy hüvelykben kívánja-e megadni.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<mm/hüvelyk bevitel váltás>
<Milliméter>, <Hüvelyk>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Megerősítés papírfiókba való papírbetöltéskor>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Megadhatja, hogy megjelenjen-e a <Papír beállítás> képernyő, amikor behelyezik a papírfiókot a készülékbe.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Megerősítés papírfiókba való papírbetöltéskor>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A <Papír beállítás> képernyő az alábbi esetekben nem jelenik meg.
- WHa azért töltenek be papírt, mert az munka közben kifogyott
- Elakadt papír eltávolításakor
- Munkák végrehajtásával, megszakításával vagy jóváhagyásával kapcsolatos képernyő megjelenítésekor
- Amikor a papír be van állítva a  (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Kijelző beállításai>  <Papír beállítás>
menüben

<Bejelentkezett felhasználó neve megjelenítése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Kiválaszthatja, hogy az érintős vezérlőpanelen megjelenjen-e a felhasználónév/megjelenítési név.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Bejelentkezett felhasználó neve megjelenítése>
<Képernyő tetején> (<Felhasználónév>, <Megjelenő név>), <Képernyő alján>, <Ki>
Nem
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha bejelentkezési szolgáltatásként a részlegazonosítói hitelesítés van beállítva, és a <Részlegazonosító-kezelés> beállítása <Be>, akkor a <Képernyő alján> kiválasztása esetén megjelenik a Részlegazonosító. A képernyő felső részén nem jelenik meg.
Ha bejelentkezési szolgáltatásként a Felhasználói hitelesítés van beállítva, akkor a <Felhasználónév> jelenik meg a <Képernyő alján> lehetőség kiválasztása esetén.

<Maradék festék hibaüzenet mutatás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
A rendszer megjelenít egy figyelmeztetést, amely alapján beazonosíthatja, hogy melyik festék fog kifogyni. Ez az üzenet azért hasznos, mert előre kikészíthet egy új festékkazettát stb.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Maradék festék hibaüzenet mutatás>
<Be>, <Ki>
Igen
Nem
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Egy új festékkazetta előkészítésére figyelmeztető üzenet jelenik meg.
Ha megnyomja a <Bezárás> gombot a figyelmeztető ablakban, a készüléket továbbra is normál módon használhatja. Azonban a figyelmeztető ablak mindig meg fog jelenni, amikor a készüléket bekapcsolja, vagy amikor a készülék az alvó üzemmódból felébred.
Ha már előkészített egy új festékkazettát stb., és a figyelmeztetés feleslegessé válik, végezze el a <Maradék festék hiba törlése> folyamatot.
Beállítástól függetlenül az állapotjelző üzenet a képernyő alján továbbra is látható marad.

<Maradék festék hiba törlése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Ha a <Maradék festék hibaüzenet mutatás> <Be> értékre van állítva, törölheti az alacsony festékszintre figyelmeztető üzenetet.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Maradék festék hiba törlése>
<Igen>, <Nem>
Igen
Igen
Nem
Nem
Ha a <Maradék festék hibaüzenet mutatás> <Be> értékre van állítva, a figyelmeztetés ismét jelenik, ha egy másik festék kezd kifogyni.

<IP cím megjelenítés beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Azt állíthatja be, hogy a számlálóadatok képernyőjén megjelenjen-e az IP-cím.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<IP cím megjelenítés beállítás>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A beállítás csak akkor érvényes, ha az <IPv4 használata> beállítás <Be> értékre van állítva.

<Scan for Mobile megjelenítése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a <Scan for Mobile> beállítást, amellyel a beolvasott adatokat mobileszközökre, például okostelefonokra és táblagépekre lehet elküldeni.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Scan for Mobile megjelenítése>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Mobil portál megjelenítés>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a <Mobil portál> a <Főmenü> képernyőn.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Mobil portál megjelenítés>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<QR kód megjelenítés mobil portálon>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások> <Kijelző beállításai>
Beállíthatja, hogy a <Mobil portál> képernyőn jelenjen-e meg QR-kód. QR-kód használata esetén nem szükséges beírnia a készülék IPv4-címét.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<QR kód megjelenítés mobil portálon>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A13C-0F4