A beolvasás mentéshez funkció beállítási képernyője és műveletei

Ha megnyomja a <Beolvasás és tárolás> gombot a <Főképernyő> képernyőn, majd megnyomja a <Hálózat> vagy a <Memória hordozó> gombot a dokumentumok beolvasásához, akkor az alábbi beállítási képernyő jelenik meg.

Az ikon megnyomásával az aktuális beállításokat bejegyezheti a <Kedvenc beállítások> közé a  részen vagy a Főképernyőn. A Gyakran használt beállítások és a Rendeltetési helyek Személyes gombokként/Megosztott gombokként való bejegyzése a <Főmenü> képernyőn

<Kedvenc beállítások>

Itt előzetesen bejegyezheti a gyakran használt beolvasási beállításokat, így szükség esetén könnyedén előhívhatja őket.

Az aktuális beállítás állapota és a beállítógombok

Az olyan beállítások állapotát jeleníti meg, mint a felbontás vagy a beolvasási méret. A megfelelő beolvasáshoz ellenőrizze a beállításokat. A beállítások módosításához nyomja meg a megjelenítési rész alatti gombot. A fájlformátumokkal kapcsolatos információkat lásd: Rendszerkiegészítők.
A <Színesség vál.> lehetőség kiválasztásával színes módot választhat a beolvasáshoz. Emellett az alábbi beolvasási beállításokat is kiválaszthatja.
 <Autom. (Színes/Szürkeárnyalat)>, <Automatikus (Színes/Fekete-f)>, <Teljes színes>, <Szürkeárnyalatos>, <Fekete-fehér>
A színes eredeti dokumentum állapotától függően előfordulhat, hogy a készülék a dokumentumot beolvasáskor akkor is fekete-fehérnek érzékeli ha az <Autom. (Színes/Szürkeárnyalat)> vagy <Automatikus (Színes/Fekete-f)> opció van beállítva. Ennek elkerülése érdekében állítsa a színesség módot <Teljes színes> értékre.
Ha konkrét méretet kíván megadni, nyomja meg a <Beolvasási méret> gombot, és adja meg a beolvasandó dokumentum méretét.
Ha a dokumentumról éles beolvasást akar készíteni, állítsa a <Felbontás> értékét nagyra, ha pedig a fájlméretet akarja csökkenteni, állítsa a <Felbontás> értékét kicsire. 
A céljainak és a környezetnek megfelelő átalakítási célfájlformátum kiválasztásához nyomja meg a <Fájlformátum> gombot.

<Kiegészítő>

Használatával az / részeken nem szereplő funkciók beállításait lehet megadni. Az egyes beállítások részleteit lásd: Kiegészítő.

<Alapértékek visszaállítás>

A beolvasási beállítást az <Alapbeállítások megváltoztatása> részben bejegyezett beállítási értékekre módosítja. <Alapbeállítások megváltoztatása>

<Mégse>

Megszakítja a beolvasási beállításokat, és visszatér a fájlkiválasztási képernyőre.

Funkcióbeállító gombok

A leggyakrabban használt gombokat jeleníti meg. A beállítás állapota a gombokon jelenik meg. A beállítások módosításához nyomja meg a kívánt gombot.
Az <Eredeti típusa> gombot megnyomva manuálisan kiválaszthatja azt a beolvasási módot, amelyik leginkább megfelel az eredeti dokumentumok típusához – például csak betűket tartalmazó anyagok vagy képeket is tartalmazó újságok. A szöveg/fénykép feldolgozásának elsőbbségi szintjét a <Szint beállítása> megnyomásával, illetve a <Szöveg elsőbbsége> vagy a <Fotó prioritása> lehetőségek valamelyikének kiválasztásával állíthatja be.
Nyomja meg az <Eredeti tartalom tájolás> gombot a beolvasás tájolásának álló tájolásra vagy fekvő tájolásra módosításához.
Jelölje be a <2-ol. eredeti beállítások> beállítást az eredeti elülső és hátsó oldalának beolvasásához.
Válassza ki a <Könyv típus> lehetőséget, ha az eredeti elülső és hátoldala megegyező fent-lent tájolású.
Válassza ki a <Naptár típus> lehetőséget, ha az eredeti elülső és hátoldala ellentétes fent-lent tájolású.
A <Fájlnév> gombot megnyomva mentéskor használandó fájlnevet rendelhet a fájlhoz.
A fájlnevekben nem használhatja a következő karaktereket: \ / : , * ? " < > |. Szintén nem használhat . (pont) és szóköz karaktert a fájlnév első és utolsó karaktereként.
Ha nem ad meg semmit, a rendszer automatikusan a mentés dátumát és idejét rendeli hozzá fájlnévként. Ha például egy fájlt 2015. október 30-án 13:05:12-kor mentenek JPEG-ként, akkor a neve a „20151030130512.jpg” lesz.
Ha egy fájlnév túl hosszú, a fájl helyét jelző karakterlánc (útvonal) túllépheti a 256 karakteres maximális hosszúságot, mely esetben a fájlnév nem lesz megadva.
Ha olyan fájlnevet ad meg, amely már létezik a mentési helyen, akkor a rendszer (1) és (9) közötti számokat fűz hozzá a fájlnévhez, például „a(1).pdf” (kivéve a Postafiókban lévő fájlok esetén).
Ha a fájlformátum megadásakor az <Oldalakra bont> van kiválasztva, akkor a fájlnév végére a rendszer egy három számjegyű számot ad hozzá. Egy „a.pdf” nevű fájl esetén például a fájlt a rendszer mentéskor „a_001.pdf”, „a_002.pdf” és „a_003.pdf” nevű fájlokra bontja.
Ha a Részlegazonosító-kezeléssel be van állítva oldalszámhatár, akkor megjelenik a hátralévő oldalak száma. A Részlegazonosító-kezelés és az oldalszámhatárok beállításával kapcsolatos információkat lásd: A Részlegazonosító-kezelés beállításainak megadása.
A13C-099