Ha a készülék nem működik

Ha a készülék használata során probléma merül fel, ellenőrizze a következőt, mielőtt felvenné a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizzel.

Elsőként ezt ellenőrizze

Megjelent az üzenet az érintős vezérlőpanel kijelzőjén?

Az érintős vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, ha a készülék működése közben hiba vagy probléma történik.
Megjelenik egy üzenet vagy egy „#” karakterrel kezdődő szám (hibakód)

Ég a  (Energiatakarékos) jelzőfény?

Ha világít, nyomja meg az  (Energiatakarékos) gombot az Alvó módból való kilépéshez.

A készülék megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez?

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a készülék és a számítógép között.
A hálózati környezet beállítása

Ha a készülék nem válaszol a számítógép műveleteire

Indítsa újra a készüléket.

Ha a készülék, akkor sem válaszol, ha be van kapcsolva az áramellátás, kapcsolja ki az áramellátást (A készülék kikapcsolása). Győződjön meg arról, hogy a hálózati vezeték megfelelően van csatlakoztatva, várjon legalább 10 másodpercet a főkapcsoló kikapcsolását követően, majd kapcsolja ismét be az áramellátást (A készülék bekapcsolása).

Ellenőrizze, hogy az illesztőprogram megfelelően van-e telepítve.

Az illesztőprogram telepítésére vonatkozó tudnivalókat lásd: Illesztőprogramok telepítése.

Ellenőrizze, hogy helyes-e a készülék IP-címe.

Ellenőrizze az IP-cím beállításait, és változtassa meg, ha nem helyesek. A beállításokra vonatkozó tudnivalókat lásd: Beállítás a Beállítási útmutató alapján.

Ha megjelenik a hitelesítési képernyő (bejelentkezési képernyő)

Jelentkezzen be bejegyzett felhasználóként.

Ha megjelenik a hitelesítési képernyő (bejelentkezési képernyő), a készülék használatának folytatásához be kell jelentkeznie bejegyzett felhasználóként.
Bejelentkezés a készülékre
A13C-0L0